Horizon 2020

Horizon 2020

Horizon 2020

SPIRIT Slovenija, javna agencija je sedež nacionalne kontaktne točke za Inovacije v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Obzorje 2020 je večletni okvirni program EU za raziskave in inovacije, ki je razdeljen na več delov oziroma sklopov.

Zainteresirani javnosti nacionalna kontaktna oseba (NKO) zagotavlja potrebne informacije predvsem o razpisih v okviru na novo oblikovanega Evropskega sveta za inovacije (European Innovation Council – EIC), ki so usmerjeni v financiranje razvoja najbolj prodornih inovacij (Instrument za MSP - SME instrument in Hitra pot do inovacij - Fast Track to Innovation).

 

Kontaktna oseba na SPIRIT Slovenija, javni agenciji, za program Inovacij v MSP v okviru Obzorja 2020 je dr. Igor Milek, telefon:  0590 89505, e-pošta: igor.milek@spiritslovenia.si