INNOVEIT: Pot do Net Zero z največjim evropskim inovacijskim ekosistemom

INNOVEIT: Pot do Net Zero z največjim evropskim inovacijskim ekosistemom

Datum: 15. maj 2024

Kraj: Berlin, Nemčija

Ta hibridni dogodek organizira skupnost EIT kot del serije vodilnih dogodkov EIT INNOVEIT in se osredotoča na vlogo in vpliv EIT pri spodbujanju zelenih in trajnostnih inovacij po Evropi.

S privlačnimi osrednjimi govori, spodbudnimi panelnimi razpravami, navdihujočimi predstavitvami in mrežnimi sejami se bodo udeleženci seznanili z doseženim učinkom in priložnostmi, ki jih ponuja največje evropsko inovacijsko omrežje EIT, vključno s potencialno novo skupnostjo znanja in inovacij na tematike voda, morij in morskih ekosistemov.

Preverite dnevni red in se prijavite na dogodek.