Danica Košir

SPOT Svetovanje Podravje

Danica Košir, SPOT svetovalka

 

Tel: (02) 292 72 10

E-naslov: danica.kosir@ric-sb.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:

  • ustanovitev s.p.
  • ustanovitev d.o.o.
  • izvedba elektronskih postopkov na portalu spot.gov.si.
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

 

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je lokalna razvojna institucija za pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica in širše. Ima povezovalno vlogo med podjetniki, obrtniki, občino, obrtno in gospodarsko zbornico in drugimi institucijami, ki so s svojim delom usmerjene v gospodarski razvoj. V sodelovanju s partnerji izvaja razvojne projekte na področju povečevanja zaposljivosti prebivalstva, razvoja trga dela in povečevanja konkurenčnosti gospodarstva.

 

Konkretno podporo podjetništvu in podjetniškemu okolju predstavlja sklop storitev, ki jih RIC izvaja v okviru sistema SPOT, Slovenske poslovne točke (SPOT točke). V sodelovanju s podpornimi inštitucijami Podravske regije izvaja celostne svetovalne storitve za podjetnike in potencialne podjetnike - informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti ter poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Nudi še storitve svetovanj pri pripravah na razpise, pridobivanje in posredovanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja, povezovanje z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju.