Barbara Vraničar

SPOT Svetovanje JV Slovenija

Barbara Vraničar, SPOT svetovalka

 

Tel: 040 122 872

E-naslov: barbara.vranicar@ric-belakrajina.si

Uradne ure:

  • sedež SPOT Svetovanje: vsak drugi ponedeljek od 10.00 do 14.00 ure.
  • sedež RIC Bela krajina: vsak drugi ponedeljek, torek, sredo in petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki lahko obrnejo name, predvsem glede pomoči pri iskanju virov za zapiranje finančne konstrukcije za nameravane investicije in prijav na odprte javne razpise (od ugotavljanja upravičenosti do priprave vlog).

Razvojno informacijski center Bela krajina

 

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini.

 

Na področju podjetništva skrbi za obveščenost podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih, za svetovanja pri pripravi vlog na javne razpise, organizacijo podjetniških dogodkov, za izvajanje aktivnosti povezanih z internacionalizacijo podjetij in privabljanje investitorjev.

 

Z uspešnimi prijavami na različne državne in evropske razpise in izvajanjem aktivnosti izboljšuje kvaliteto življenja na podeželju in spodbuja razvoj gospodarstva. Projektno deluje na območjih belokranjskih občin, Pokolpja, na regijskem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

V okviru RIC Bela krajina deluje tudi Podjetniški inkubator Bela krajina, ki pomaga pri uresničevanju poslovnih idej posameznikov.