Svetovalci SPOT Svetovanje Goriška

Karmen Budin

Tel: (05) 330 66 90

E-naslov: karmen.budin@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 8.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: gospodarsko in delovno pravo

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica deluje na območju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica. Njene temeljne naloge so, da zastopa interese članov delodajalcev, izdaja obrtna dovoljenja in vodi obrtni register, aktivno sodeluje z interesnimi združenji gospodarstva v občini in regiji, z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi tujimi institucijami, zlasti iz zamejstva, skrbi za promocijo članov zbornice doma in na tujem, organizira izobraževanja za potrebe članov po posameznih dejavnostih v sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnjaki, nudi strokovno svetovanje in pomoč članom pri odpiranju obrti, tekoče obvešča člane o novostih in spremembah zakonodaje, ki ureja obrt in podjetništvo ter opravlja druge naloge v interesu članov.

 

Tea Gruden

 

 

Tel: (05) 36 44 900

E-naslov: tea.gruden@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek, od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja  področja obrtna zakonodaja, delovno-pravna razmerja in izterjava plačil ter zastopanje interesov v lokalni skupnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina zastopa, informira, izobražuje in svetuje podjetjem na območju občin Ajdovščina in Vipava.

 

Združuje 600 obrtnikov in podjetnikov.

 

V okviru OOZ Ajdovščina deluje tudi SPOT registracijska točka.

 

Polona Cimprič

 

Tel: (05) 38 41 882

E-naslov: polona.cimpric@prc.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 7.30 do 15.30 ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, svetovanje na področju nacionalnih in mednarodnih razpisov, izvajanje  in poročanje mednarodnih projektov, informiranje.

Posoški razvojni center

 

Javni zavod Posoški razvojni center (PRC) so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile tri posoške občine (Bovec, Kobarid in Tolmin).

 

Leto kasneje se je PRC skupaj s tremi lokalnimi razvojnimi agencijami povezal v Severnoprimorsko mrežno regionalno agencijo, ki pokriva območje trinajstih občin Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

 

Kot subjekt pospeševanja razvoja v regiji PRC v okviru mrežne regionalne razvojne agencije opravlja naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in ostalih občin v regiji. Poleg te naloge skrbi za:

 

  • izvajanje strokovnih in drugih nalog za trajnostni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
  • izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih;
  • izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov;
  • izdajanje glasila;
  • izvajanje drugih nalog po dogovoru z občinami, drugimi institucijami in skladno z letnimi programi dela ter
  • obveščanje in svetovanje ustanoviteljem o razvojnih projektih.

 

Te naloge javni zavod opravlja v štirih organizacijskih enotah: Urad direktorja, Organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje, Organizacijska enota ljudska univerza, Organizacijska enota za podjetništvo in regionalni razvoj.

 

Mladen Jovanović

 

Tel: 040 315 335

E-naslov: mladen.jovanovic@icra.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 8.00 do 17.00 ure. Dosegljivost na GSM tudi izven uradnih ur, delovniki od 8.00 do 16.00 ure. 

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, zakonitosti uspešne prodaje, marketing, poslovna komunikacija, priprava in izvedba projektov.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Predstavljamo podporno okolje za podjetne in inovativne.

 

Nudimo celovito podporo mladim in manj mladim bodočim podjetnikom in obstoječim podjetnikom (mikro, mala in srednje velika podjetja).

 

Pri nas lahko dobite vse informacije, ki jih potrebujete na svoji podjetniški poti.

 

Usposobljeni svetovalci redno spremljamo novosti z različnih področij, zakonodajo, razpise in druge novosti, ki bi za vas lahko bile aktualne.

  

Aleš Bajec

 

Tel: (05) 330 66 90

E-naslov: ales.bajec@rra-sp.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 8.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, svetovanje na področju nacionalnih in mednarodnih razpisov, priprava, vodenje, izvajanje, svetovanje ter poročanje projektov, informiranje.

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica deluje na območju Mestne občine Nova Gorica, občin Brda, Kanal ob Soči, Miren- Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba ter Renče-Vogrsko.

 

Naloga regijske agencije je združevanje vseh lokalnih, regijskih in državnih potencialov ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz nacionalnih kot tudi iz mednarodnih virov. V svojem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okolijskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije.

 

Regijska agencija  je v svojem večletnem delovanju izvedla že več projektov na področju podjetništva, kot na primer: spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest; pospeševanje povezovanja podjetij, specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij v sorodnih panogah in podpornih institucij, s ciljem povečevanja konkurenčnosti na evropskem trgu; spodbujanje razvoja, povezovanja in trženja lokalnih tipičnih izdelkov ter spodbujanje kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah na Goriškem; pospeševanje podjetnosti, konkurenčnost in zaposlitvenih možnosti na podeželju s pomočjo novih podjetniških iniciativ.

  

mag. Andreja Vister

 

Tel: (05) 365 36 02

E-naslov: andreja.vister@rra-rod.si

Uradne ure: -

Specializirana področja: spodbujanje podjetnosti med mladimi, identificiranje poslovnih idej, trženje izdelkov in storitev, poslovno komunikaciranje

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Podjetništvo v okolju spodbujamo z izvajanjem delavnic za podjetja v različnih fazah razvoja.

 

Poleg tega nudimo tudi individualna podjetniška svetovanja ter pomoč pri iskanju virov financiranja iz različnih javnih sredstev.

 

Smo izvajalci Regijske garancijske sheme za Goriško regijo, v okviru katere lahko podjetja pridobijo ugodnejše kredite. Predstavljamo podporno okolje za podjetne in inovativne.

 

Naše delo se začne že v osnovni šoli, kjer izvajamo podjetniške krožke in tehnične dneve.

 

Z vzpostavitvijo Coworking centra DŽOB v prostorih Mladinskega centra v Ajdovščini smo podjetjem ponudili možnost sodelovanja in povezovanja ter s tem rasti.