Rok za prijavo na odprti razpis za »EIT RawMaterials RIS Hub« aktivnosti v Sloveniji in na Hrvaškem je 16. januar 2023

Rok za prijavo na odprti razpis za »EIT RawMaterials RIS Hub« aktivnosti v Sloveniji in na Hrvaškem je 16. januar 2023

22. 11. 2022 - EIT RawMaterials vabi slovenske deležnike, da se prijavijo na odprti razpis za »EIT RawMaterials RIS Hub« aktivnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Na voljo je do 80.000 EUR sredstev letno.

EIT RawMaterials je največja skupnost partnerjev s področja mineralnih surovin na svetu, saj združuje preko 300 partnerjev – večinoma iz Evrope. EIT RawMaterials sofinancira Evropski inštitut za Inovacije in Tehnologijo (EIT). »EIT RawMaterials RIS Hubs« so ambasadorji skupnosti EIT RawMaterials v regijah strateškega pomena. Koordinatorji ali konzorciji »RIS Hub-a« morajo biti dobro vpeti v lokalni ekosistem sektorja mineralnih surovin. Svojo že vzpostavljeno mrežo nato uporabljajo za razširitev sporočil EIT RawMaterials, širjenje znanja o obstoječih programih, ozaveščanje, povezovanje, privabljanje (novih) partnerjev k sodelovanju v programih in dejavnostih EIT RawMaterials, in promovirajo razpise za projekte.

Vse podrobnosti boste našli na spletni strani EIT RawMaterials.

Prijave je treba oddati v angleščini preko povezave dostopne na spletni strani razpisa, najkasneje do ponedeljka, 16. januarja 2023, do 13. ure (CET). Sprejete bodo samo prijave, oddane v angleščini in izvedba programa bo potekala tudi v angleškem jeziku.

Prijavite se še danes in se pridružite pri skupnem delu za spodbujanje inovacij v sektorju mineralnih surovin v Sloveniji in na Hrvaškem!