O nas

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije

Predstavitev Javne agencije SPIRIT Slovenija

Javna agencija SPIRIT Slovenija, kot izvajalska agencija Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, spodbuja podjetništvo ter razvoj in inovativnost v slovenskem gospodarstvu. Uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim investitorjem privlačne destinacije.

SPIRIT Slovenija deluje po načelu »Vse na enem mestu« z namenom, da domači ali tuji podjetniki prejmejo hitro in uporabno brezplačno informacijo na čim bolj celovit način  s strani agencije ali v sodelovanju s podpornim okoljem.

Delovanje je osredotočeno na ključne podporne storitve za informiranje, svetovanje in izobraževanje podjetnih in inovativnih posameznikov, s katerimi agencija krepi splošno zavedanje o pomenu podjetništva in inovativnosti ter ustvarja ugodnejše pogojeza uspešen zagon in poslovanje slovenskih podjetij. Na najrazličnejši dogodkih, okroglih mizah, konferencah in delavnicah, na katerih sodelujejo visoki predstavniki državnih in podpornih institucij, znanstveniki in akademiki, izkušeni podjetniki in gospodarstveniki, ponuja agencija dodatna znanja, izmenjavo izkušenj in predstavlja dobre podjetniške prakse.

S podpornimi storitvami se tako krepi inovativno podjetništvo, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

SPIRIT Slovenija svoje aktivnosti izvaja v dveh sektorjih. Naloga Sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja je krepitev inovativnega podjetništva, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovalna vloga med gospodarstvom in podpornimi strukturami na eni strani ter oblikovalci politik na drugi je pri tem ključnega pomena. SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem in potencialnim podjetnikom s svojimi brezplačnimi storitvami olajša vstop v podjetništvo in omogoča učinkovito poslovanje.

V Sektorju za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij pa izvajajo vrsto komplementarnih programov za slovenska podjetja v vseh fazah mednarodnega poslovanja, s katerimi omogočajo učinkovito širjenje njihovega poslovanja v tujino. S številnimi brezplačnimi storitvami za slovenske potencialne in obstoječe izvoznike prispevajo k povečanju internacionalizacije slovenskih podjetij, večji geografski razpršitvi slovenskega izvoza in zagotavljajo boljše pogoje za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru. Hkrati se osredotočajo tudi na aktivnosti, povezane z intenzivnim trženjem in promocijo Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije.

V nekaj besedah lahko opišemo agencijo SPIRIT Slovenija kot aktivnega partnerja v prav vseh fazah podjetništva, od ideje, preko razvoja in rasti, pa vse do internacionalizacije. To dokazuje s posameznimi projekti, ki so namenjeni mladim v osnovnih in srednjih šolah, ki se šele odločajo za vstop na podjetniško pot, podjetnikom začetnikom - start up, izvozno naravnanim podjetjem in tudi tujim investitorjem, ki vidijo svoje poslovne priložnosti v Sloveniji.