SPOT Svetovanje JV Slovenija

SPOT Svetovanje JV Slovenija

 • SPOT svetovalci

Vesna Fabina, SPOT svetovalka

 

Tel: 040 552 174

E-naslov: vesna.fabina@ric-belakrajina.si

Uradne ure:

 • sedež SPOT Svetovanje: vsak drugi ponedeljek od 10.00 do 14.00 ure.
 • sedež RIC Bela krajina: vsak drugi ponedeljek, torek, sredo in petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki lahko obrnejo name, predvsem glede pomoči pri iskanju virov za zapiranje finančne konstrukcije za nameravane investicije in prijav na odprte javne razpise (od ugotavljanja upravičenosti do priprave vlog).

Razvojno informacijski center Bela krajina

 

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini.

 

Na področju podjetništva skrbi za obveščenost podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih, za svetovanja pri pripravi vlog na javne razpise, organizacijo podjetniških dogodkov, za izvajanje aktivnosti povezanih z internacionalizacijo podjetij in privabljanje investitorjev.

 

Z uspešnimi prijavami na različne državne in evropske razpise in izvajanjem aktivnosti izboljšuje kvaliteto življenja na podeželju in spodbuja razvoj gospodarstva. Projektno deluje na območjih belokranjskih občin, Pokolpja, na regijskem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

V okviru RIC Bela krajina deluje tudi Podjetniški inkubator Bela krajina, ki pomaga pri uresničevanju poslovnih idej posameznikov.

 

Breda Koncilja, SPOT svetovalka

 

Tel: 051 422 580

E-naslov: breda.koncilja@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 10.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja, licence za prevoznike, prijave na mojstrski izpit in vpisa v imenik vodij del za gradbince.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto je samostojna, strokovna, nestrankarska poslovna organizacija in oseba javnega prava, ki deluje na območju Upravne enote Novo mesto v 8 občinah (MO Novo mesto in občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk). Na prostovoljni osnovi članstva združuje 640 članov, samostojnih podjetnikov in pravnih oseb, ki opravljajo obrtne  ali druge splošne dejavnosti in imajo sedež na našem območju.

 

OOZ Novo mesto je ena od 62 enot, skupaj z OZS, ki v mreži zbornic opravlja osnovne naloge, ki jih nalaga Obrtni zakon. Zbornica je partnerski člen državi pri spremljanju in obravnavanju problematike obrti in podjetništva, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS.

 

Danijela Vukojević, SPOT svetovalka

 

Tel: 041 759 762

E-naslov: daniijela.vukojevic@rc-kocevjeribnica.si

Uradne ure:

 • sedež SPOT Svetovanje: vsak drugi ponedeljek od 10.00 do 14.00 ure,
 • sedež RC Kočevje Ribnica: ponedeljek, torek, sreda, petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja:

 • pravna področja,
 • organizacija dogodkov,
 • delavnice za potencialne podjetnike.
RC Kočevje Ribnica d.o.o.

 

Razvojni center Kočevje Ribnica je pomembna razvojna inštitucija privlačnega in odprtega območja, ki domačinom in turistom ponuja možnost bivanja v ohranjenem naravnem okolju z ustrezno razvitimi storitvenimi dejavnostmi. Razvoj temelji na trajnostnem razvoju, ob razvijanju okolju prijazne industrije, domače obrti, bio-kmetijstva in turizma. Skupna velikost območja, ki ga pokriva RC Kočevje Ribnica d.o.o je 1.199,8 km2.

 

Območje obsega posamezne dele dveh statističnih regij: del regije Jugovzhodna Slovenija (občine Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Kostel, Osilnica) in del Osrednjeslovenske regije (občini Dobrepolje in Velike Lašče).

 

Dejavnosti, ki jih izvaja RC Kočevje Ribnica so:

 

 • Informiranje in splošno podjetniško svetovanje
 • Izvajanje postopkov preko e-VEM (registracija s.p. ali d.o.o., izvedba sprememb za podjetja, prijava v zavarovanje…)
 • Priprava dokumentacije za prijave na razpise za pridobitev subvencij ali kreditov
 • Pomoč pri pripravi in izvajanju projektov ter prijavah na razpise
 • Organizacija izobraževanj, delavnic, prenos dobrih praks
 • Vključevanje v regionalne projekte območja
 • Vodilni partner LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

  

Darja Smiljić, SPOT svetovalka

 

Tel: 040 197 264

E-naslov: darja.smiljic@rc-nm.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 10.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: svetovanje in pomoč potencialnim podjetnikom pri realizaciji poslovnih idej.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.

 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. je osrednja razvojna institucija v regiji Jugovzhodna Slovenija. Naše poslanstvo je razvoj podpornega okolja za rast podjetništva in nastanek delovnih mest ter omogočanje trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti za kakovostno življenje prebivalcev regije.

 

V okviru podjetništva opravljamo podjetniška svetovanja in izobraževanja, omogočamo pridobitev ugodnejših bančnih kreditov in garancij za razvoj podjetništva preko Garancijske sheme za Dolenjsko, nudimo pomoč pri pridobivanju ustreznih kadrov skozi štipendijsko shemo, ponujamo ustrezne prostore za zagon startup-ov in mladih podjetij, coworking ter najem sejnih dvoran. Nudimo tudi pripravo razpisne dokumentacije in poslovnih načrtov.

 

Odličnost, ustvarjalnost, sodelovanje, učinkovitost in odzivnost so temeljne vrednote, ki predstavljajo naš cilj in našo pot.

 • Podjetniški mentorici

Sara Krivdić Oražem, podjetniška mentorica

 

Tel: 040 292 832

 

E-naslov: sara@inkubator-kocevje.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00 ure

Specializirana področja: digitalni marketing, marketing, trženje, prodaja, copywriting

Podjetniški inkubator Kočevje

 

Podjetniški inkubator Kočevje je podporna institucija, ki spodbuja razvoj podjetnosti in podjetništva v širšem lokalnem okolju in regiji.

 

Inkubator je ustanova, kjer so nove podjetniške ideje vedno dobrodošle in imajo vse potrebno za rast in razvoj.

 

Inkubator omogoča ugodnejše pogoje najema pisarniških in proizvodnih prostorov ter ponudbo nabora upravnih in intelektualnih storitev za podjetja v inkubatorju, za posameznike s poslovno idejo ter za podjetja, ki želijo pomoč inkubatorja, pa ne delujejo v inkubatorju.

 

Podjetniški inkubator Kočevje deluje na dveh lokacijah - Novomeška cesta 16, Kočevje in Trata XIV 6a, Kočevje.

 

Ana Granda Jakše, podjetniška mentorica

 

Tel: 041 750 265

E-naslov: ana.granda@ric-belakrajina.si

Uradne ure: po dogovoru

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja in mentoriranja, se podjetniki iz naše regije lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:

 • validacija/optimizacija poslovne ideje, modela,
 • razvoj produkta,
 • viri financiranja ,
 • vzpostavitev vitkih poslovnih modelov,
 • izbira kadrov,
 • vzpostavitev začetnih proizvodnih procesov.
Razvojno informacijski center Bela krajina

 

Razvojno informacijski center Bela krajina je javni zavod, ki skrbi za promocijo in pospeševanje turizma in podjetništva v Beli krajini.

 

Na področju podjetništva skrbi za obveščenost podjetnikov o aktualnih projektih in razpisih, za svetovanja pri pripravi vlog na javne razpise, organizacijo podjetniških dogodkov, za izvajanje aktivnosti povezanih z internacionalizacijo podjetij in privabljanje investitorjev.

 

Z uspešnimi prijavami na različne državne in evropske razpise in izvajanjem aktivnosti izboljšuje kvaliteto življenja na podeželju in spodbuja razvoj gospodarstva. Projektno deluje na območjih belokranjskih občin, Pokolpja, na regijskem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

V okviru RIC Bela krajina deluje tudi Podjetniški inkubator Bela krajina, ki pomaga pri uresničevanju poslovnih idej posameznikov.