NPD TRAINING / brezplačno izobraževanje za strokovnjake v agroživilskem sektorju za razvoj novih izdelkov

NPD TRAINING / brezplačno izobraževanje za strokovnjake v agroživilskem sektorju za razvoj novih izdelkov

26. 6. 2023 - Izobraževanje za razvoj novih izdelkov v agroživilskem sektorju (New Product Development oz. NPD) je namenjeno živilskim strokovnjakom, ki želijo izboljšati svoje kompetence na določenem področju in je brezplačno.

Udeležencem ponuja strokovno usposabljanje s kombiniranim učenjem, katerega namen je spodbuditi razvoj inovativnih zamisli o izdelkih v živilski industriji v državah RIS.

Na njem bodo udeleženci pridobili orodja, se naučili tehnik in najboljših praks, razvitih v podporo procesu razvoja novih izdelkov NPD, ter jim omogočilo izkustveno učenje.

Izobraževanje je sestavljeno iz štirih delavnic, ki pokrivajo naslednje štiri tematske sklope: Funkcionalna živila: teorija in praksa (5. in 6. 6. 2023 - on-line), Projektno vodenje pri razvoju novih izdelkov (14. in 15. 6. 2023 - on-line), Pristop k razvoju novih izdelkov, usmerjen na potrošnika (29. 6. 2023, Varšava, Poljska), Senzorično vrednotenje in njegova vloga pri oblikovanju živilskih izdelkov (30. 6. 2023, Varšava, Poljska).

Rok za prijavo: lahko se prijavite še na dve srečanji od štirih, ki potekata v Varšavi.

Več informacij

Prijava

Vloge se ocenjujejo sproti.