Iris Lanščak

SPOT Svetovanje Pomurje

Iris Lanščak, SPOT svetovalka

Tel: 040 504 500

E-naslov: iris.lanscak@rcms.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 10.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: ustanovitev in zagon podjetja, finance in financiranje poslovanja, spodbujanje in krepitev podjetništva/podjetnosti med mladimi ter izvedba izobraževanj iz tega področja.

Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, nudim dodatne informacije iz področja prodaja/marketing, finance, ustanovitev in zagon podjetja ter komunikacijske veščine.

Podjetnikom lahko pomagam pri povezovanju s podpornimi institucijami v regiji in širše, pri prodajnih in marketinških aktivnosti ter izobraževalnim ustanovam nudim mentorstvo na področju krepitve kompetenc podjetnosti, inovativnosti in kreativnosti.

Razvojni center Murska Sobota

Razvojni center Murska Sobota je regijska ustanova, katere namen je spodbujati skladen gospodarski, družbeni in kulturni razvoj v pomurski regiji ter njenem upravnem središču, Mestni občini Murska Sobota.

 

S svojim strokovnim delom ter znanjem in izkušnjami z mnogih področij se trudimo kar najbolj prispevati k spodbujanju in izvajanju razvojnih projektov v regiji. Naše delo temelji na sodelovanju z uporabniki naših storitev, zato sta za nas ključnega pomena sodelovanje in komunikacija, da lahko svoje zamisli, znanje in storitve predstavimo in ponudimo v uporabo tistim, ki jih potrebujejo.

 

Naša strokovna znanja in izkušnje segajo na področja regionalnega razvoja, projektnega vodenja, podjetniškega svetovanja in strateškega razvojnega načrtovanja.