Prijava (odprta še do 31. 7. 2023) na svetovalni intervju za pridobitev sredstev za prenos lastništva

Prijava (odprta še do 31. 7. 2023) na svetovalni intervju za pridobitev sredstev za prenos lastništva

Prijava (odprta še do 31. 7. 2023, vloge za vavčer lahko oddajate do 31. 7. 2023, zahtevek lahko podjetje odda najkasneje do 30. 9. 2023) na brezplačni svetovalni intervju za področje prenosa lastništva v okviru Nacionalne kontaktne točke za prenos lastništva, ki jo vodi agencija, z namenom pridobiti informacije o poteku prenosa lastništva in/ali pridobitve sredstev preko vavčerja za prenos lastništva. Do svetovalnega intervjuja so upravičeni lastniki podjetij, ki so lahko mikro, malo in srednje veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelj upošteva določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Polja označena z * so obvezna.

Z oddajo tega obrazca kot prijavitelj:

  • potrjujem verodostojnost navedenih osebnih podatkov prijavitelja ter vseh ostalih podatkov,
  • jamčim, da so bili vsi vpisani osebni podatki in njihove privolitve pridobljeni in posredovani zakonito,
  • dovoljujem obdelavo vseh vpisanih osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, javni agenciji, za namen izvajanja programa »Prenos lastništva«,
  • potrjujem tudi, da sem seznanjen s Politiko zasebnosti SPIRIT Slovenija, javne agencije