Prijava na svetovalni intervju za pridobitev sredstev za prenos lastništva

Prijava na brezplačni svetovalni intervju za področje prenosa lastništva v okviru Nacionalne kontaktne točke za prenos lastništva, ki jo vodi agencija, z namenom pridobiti informacije o poteku prenosa lastništva in/ali pridobitve sredstev preko vavčerja za prenos lastništva. Do svetovalnega intervjuja so upravičeni lastniki podjetij, ki so lahko mikro, malo in srednje veliko podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kapitalske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelj upošteva določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

Polja označena z * so obvezna.

Z oddajo tega obrazca kot prijavitelj:

  • potrjujem verodostojnost navedenih osebnih podatkov prijavitelja ter vseh ostalih podatkov,
  • jamčim, da so bili vsi vpisani osebni podatki in njihove privolitve pridobljeni in posredovani zakonito,
  • dovoljujem obdelavo vseh vpisanih osebnih podatkov SPIRIT Slovenija, javni agenciji, za namen izvajanja programa »Prenos lastništva«,
  • potrjujem tudi, da sem seznanjen s Politiko zasebnosti SPIRIT Slovenija, javne agencije