Aktualno

POPRI 2023: Že dvajset let razvijajo nove generacije podjetnikov

5. april 2023 - Na finalu nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI, ki ga organizira Primorski tehnološki park, se je v Novi Gorici v torek, 4. 4. 2023, pomerilo 36 ekip oziroma 113 od skupno rekordnih 474 tekmovalcev. Podjetniška komisija je odločala, kdo je svojo idejo najbolje razvil v poslovni model in ga tudi predstavil. Ekipe so se potegovale za zmago v treh kategorijah: osnovnošolci, dijaki in mladi do 29 leta, kar prinaša denarne nagrade in možnost udeležbe na mednarodnih tekmovanjih in strokovnih ekskurzijah v tujini.

Več

»Čestitke vsem tekmovalcem, ki ste del projekta POPRI. Želimo, da kompetenco podjetnosti nosite v srcu in jo prenašate tudi na vse ostale v vašem okolju!«

***

Brezplačni spletni informativni dan - »JP MLADI 2023/2024«

Datum: 29. marec 2023, ob 14.00 uri

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM

Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabi na brezplačni spletni informativni dan ob objavi JP MLADI 2023/2024, ki bo potekal 29. marca 2023, ob 14.00 uri preko aplikacije ZOOM.

ZOOM povezava: https://us02web.zoom.us/j/87539421129?pwd=N1hYdDhDeCtuS2k2YUxYaHVaK1Vodz09

Vsebina informativnega dne:

  • predstavitev javnega poziva;
  • spremembe v primerjavi z lanskim javnim pozivom;
  • lanskoletne večje napake v vlogah;
  • možnosti vprašanj in odgovorov;

Predvideno trajanje: 0,5-1 ura.

Udeležba je brezplačna.

 

***

Tudi v novem šolskem letu številne aktivnosti za spodbujanje podjetniških kompetenc pri mladih

18. avgust 2022 - Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru programa MLADI že vrsto let izvaja različne aktivnosti, ki so usmerjene v razvoj podjetniških kompetenc šolarjev in dijakov ter zagotavljanje pogojev za njihov celovit podjetniški razvoj. V letošnjem šolskem letu bo sofinancirala izvajanje tovrstnih aktivnosti na kar 104 osnovnih in srednjih šolah po celotni Sloveniji, v katere naj bi se vključilo rekordno število mladih - preko 5200.

SPIRIT Slovenija, ki deluje pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je aprila letos objavil javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/2023. Na poziv se je odzvalo rekordno število osnovnih in srednjih šol, kar 110, zato je agencija prvotno razpisana sredstva v višini 250.000 EUR povečala na 409.200 EUR ter s tem omogočila izvedbo aktivnosti 104 prijavljenim šolam, ki so izpolnjevale pogoje.

Nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, Foto: www.popri.si

Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Mladi se danes hitreje in z večjo lahkotnostjo odločajo za samostojno podjetniško pot, saj v tem vidijo priložnost, da se dokažejo in ohranijo določeno mero neodvisnosti, svobode in fleksibilnosti. Verjamem, da mnoge k tej odločitvi spodbudi sodelovanje v programu Mladi, ki ga izvajamo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z izvajalsko institucijo SPIRIT Slovenija. Z različnimi aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru programa, mladi pridobijo znanje in veščine pomembne za podjetnost ter stik s poslovnim svetom, kar je bistveno za razvoj zavesti o podjetništvu kot gonilu gospodarskega razvoja.« 

Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija: »Na SPIRIT Slovenija smo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo že pred več kot 10 leti prepoznali pomen spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi. Zavedamo se, da je krepitev tovrstnih kompetenc pri mlajših generacijah ključnega pomena. Z veseljem ugotavljam, da rek Na mladih svet stoji resnično drži! To dokazujejo letošnje prijave osnovnih in srednjih šol na javni poziv, ki so popolnoma presegle naša pričakovanja, beležimo namreč kar 64 odstotni porast v primerjavi z lanskim letom, kar je izjemno!«

Preko javnega poziva so sofinancirane naslednje podjetniške aktivnosti za mlade: delavnice Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), na katerih udeleženci spoznajo temeljne mehke veščine podjetnosti, startup vikendi, kjer mladi razvijajo lastne ideje ali rešujejo izzive podjetij ali drugih organizacij in obšolske dejavnosti, kot so denimo podjetniški krožki, ki so namenjeni krepitvi kompetenc in pridobivanju konkretnih izkušenj ekip pri nadaljnjemu razvoju poslovnih idej. Najboljše ekipe mladih se prijavijo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih POPRI, ki ga skupaj organizirajoPrimorski tehnološki park, SPIRIT Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenski podjetniški sklad.

Usposabljanja za učitelje in profesorje: Foto: SPIRIT Slovenija/LV

V šolskem letu 2022/2023 bo na 104 osnovnih in srednjih šolah izvedenih 63 delavnic ZUIP, 76 startup vikendov in 36 obšolskih dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. V aktivnosti bo vključeno več kot 5.200 mladih.

Namen tovrstnih aktivnosti je pri mladih spodbuditi razvoj osebnostnih lastnosti in veščin, ki so pomembne za podjetnost, kot so ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, … Obenem želijo mladim ponuditi osnovna znanja in stike s poslovnim svetom ter s tem podati razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo, hkrati pa tudi zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

V začetku šolskega leta bodo na izbranih osnovnih in srednjih šolah potekala tudi obvezna usposabljanja za učitelje in profesorje, ki bodo poleg podjetniškega mentorja izvajali podjetniške aktivnosti. Namen usposabljanj je učitelje in profesorje usposobiti za uspešno razvijanje samoiniciativnosti in podjetnosti pri učencih in dijakih ter jih spodbujati k ustvarjalnemu in inovativnemu reševanju problemov. Velik poudarek bo na povezovanju teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju.

Na SPIRIT Slovenija opažajo, da vse več šol prepoznava pomen spodbujanja podjetniških kompetenc pri mladih. Prav z namenom, da bi dosegli čim večji krog mladih, so na agenciji programske aktivnosti usmerili tudi v usposabljanje in krepitev kompetenc učiteljev na tem področju. Tako so zanje že pred leti razvili nekaj vaj in orodij ter jih usposobili za izvajanje šolskih in obšolskih aktivnosti po metodi ZUIP (Z ustvarjalnostjo in podjetnostjo do inovativnosti). »Med redkimi v Evropi smo pred 7 leti začeli izvajati tudi startup vikende za učitelje. Učiteljem in profesorjem smo želeli omogočiti izkušnjo procesa, skozi katerega gre vsak pravi podjetnik, in ki jo bodo pri izvajanju aktivnosti na šolah lahko prenesli na svoje dijake,« je še povedal Rok Capl.

Več informacij o aktivnostih v sklopu programa Mladi.