Hitra pot do inovacij

Hitra pot do inovacij

Koncept programa Hitra pot do inovacij (Fast Track to Innovation – FTI) je zelo soroden Fazi 2 Instrumenta za MSP. Glavna razlika je v tem, da ja za prijavo potrebno oblikovati konzorcij treh do petih  neodvisnih partnerjev iz najmanj treh držav. Večino v konzorciju morajo predstavljati industrijski partnerji oziroma podjetja (ne glede na velikost), pravna oblika preostalih partnerjev ni predpisana.

Cilji FTI so:

  • skrajšati čas od ideje do trga,
  • spodbujanje novih prijaviteljev k sodelovanju v evropskih programih,
  • povečati zasebna vlaganja v raziskave in inovacije.

Program je namenjen financiranju zadnjih stopenj razvoja produkta, povsem blizu trga, saj se mora komercializacija začeti najkasneje v treh letih po začetku projekta. Stopnja sofinanciranja je 70 %, pridobiti pa je mogoče do 3 milijone EUR nepovratnih sredstev.

Vsako leto so razpisani trije prijavni roki, zanimanje pa je tudi za ta program zelo veliko, zato je uspešnost podobna kot pri Instrumentu za MSP.