Karl Vertovšek

SPOT Svetovanje Posavje

Karl Vertovšek, podjetniški mentor

 

Tel: 041 655 936

E-naslov: karl.vertovsek@cptkrsko.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 8.00 do 14.00 ure, petek od 8.00 do 13.00 ure oziroma po predhodnem dogovoru.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja/mentoriranja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz področja razvoja poslovnih idej in priprave poslovnih modelov/načrtov. Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja pomoč pri pripravi marketinških planov. Podjetnikom lahko pomagam tudi pri povezovanju - mreženju ter reševanju težav s človeškimi viri.

Center za podjetništvo in turizem Krško

 

Poslanstvo Centra za podjetništvo in turizem je pospeševanje, spodbujanje, načrtovanje, organiziranje in izvajanje razvojnih aktivnosti ter promocija na področju podjetništva in turizma v lokalnem okolju oz. regiji.

 

Nudimo brezplačne podporne storitve za potencialne in obstoječe podjetnike, mikro, mala ter srednja podjetja na celotnem območju regije Posavje. Strokovna pomoč se izvaja na različnih področjih: v obliki informiranja na področju spodbujanja podjetništva, osnovnega svetovanja, izvajanje in pomoč pri registracijskih postopkih, podpora pri oddaji vlog in zahtevkov za finančne spodbude manjših vrednosti, organizacija delavnic in usposabljanj, izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti doma in v tujini, regionalnega povezovanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte.

 

Svojo dejavnost smo nadgradili še z vzpostavitvijo podjetniškega inkubatorja, z namenom vzpodbujanja mreženja znanja, nadgradnjo kompetenc in vzpodbujanjem internacionalizacije ter co-workinga.