Soočanje s pomanjkanjem vode v Slovenski Istri

Soočanje s pomanjkanjem vode v Slovenski Istri

Soočanje s pomanjkanjem vode v Slovenski Istri

18. 5. 2022 - Analize hidrološkega stanja v Sloveniji kažejo, da se razpoložljive količine vode zmanjšujejo.

Istra kot del širše Mediteranske regije bo verjetno utrpela največjo škodo zaradi pomanjkanja vode, ki je posledica povečane intenzivnosti sušnih obdobij in hkrati povečane porabe vode (npr. naraščajoči turizem) zlasti v poletnih mesecih.

Za zagotavljanje zalog naravnih virov pitne vode je potrebno vzpostaviti sistemske rešitve za blaženje problemov posledic pomanjkanja vode v Slovenski Istri.