Jana Šifrar

SPOT Svetovanje Gorenjska

Jana Šifrar, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (04) 50 60 220

E-naslov: jana.sifrar@ra-sora.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure in petek od od 7.00 do 13.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki in potencialni podjetniki, iz naše regije, lahko obrnejo name za nasvete s področja državnih in lokalnih javnih razpisov. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom svetujem tudi na področjih povezanih z organizacijo dogodkov, organiziram dogodke izmenjave dobrih praks uspešnih podjetji ter pomagam pri navezavi novih poslovnih stikov. Veliko izkušenj imam z delom z osnovnošolci, saj sem v preteklosti aktivno  sodelovala v procesih izvajanja in organiziranja podjetniških krožkov in drugih dogodkov v osnovnih šolah.

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Razvojna agencija Sora d.o.o. deluje na območjih občin Škofja Loka, Gorenja vas -
Poljane, Železniki in Žiri.

 
 
Z aktivnostmi na področju podjetništva vzpostavlja tesnejše sodelovanje s podjetji in
prispeva k razvoju podjetništva na Škofjeloškem.

 
 
Izvajamo informativno izobraževalne programe, delavnice, usposabljanja,
svetovanja, postopke povezane z registracijo podjetij, oglede dobrih podjetniških
praks, odpiranja novih poslovnih priložnosti ter druge podporne podjetniške storitve.

 
 
Vse aktivnosti so oblikovane v skladu s potrebami in željami ciljnih skupin (podjetniki,
potencialni podjetniki, ženske, mladi, otroci, ...).

 
 
S svojim delom se trudimo prispevati kamenčke v mozaiku podjetniške vizije
lokalnega območja in regije ter tako prispevati k razvoju podjetništva na Škofjeloškem.