Alen Jazbec

SPOT Svetovanje Goriška

Alen Jazbec, SPOT svetovalec

 

Tel: (05) 38 41 882

E-naslov: alen.jazbec@prc.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo informacije na področju nacionalnih in mednarodnih razpisov. Poleg tega sodelujem pri izvajanju in poročanju mednarodnih projektov. Skrbim tudi za redno informiranje podjetnikov.

Posoški razvojni center

 

Javni zavod Posoški razvojni center (PRC) so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile tri posoške občine (Bovec, Kobarid in Tolmin).

 

Leto kasneje se je PRC skupaj s tremi lokalnimi razvojnimi agencijami povezal v Severnoprimorsko mrežno regionalno agencijo, ki pokriva območje trinajstih občin Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

 

Kot subjekt pospeševanja razvoja v regiji PRC v okviru mrežne regionalne razvojne agencije opravlja naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in ostalih občin v regiji. Poleg te naloge skrbi za:

 

  • izvajanje strokovnih in drugih nalog za trajnostni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
  • izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih;
  • izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov;
  • izdajanje glasila;
  • izvajanje drugih nalog po dogovoru z občinami, drugimi institucijami in skladno z letnimi programi dela ter
  • obveščanje in svetovanje ustanoviteljem o razvojnih projektih.

 

Te naloge javni zavod opravlja v štirih organizacijskih enotah: Urad direktorja, Organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje, Organizacijska enota ljudska univerza, Organizacijska enota za podjetništvo in regionalni razvoj.