Evropski svet za inovacije

European Innovation Council (EIC)

Programi Evropskega sveta za inovacije so namenjeni podpori najbolj prodornih (disruptivnih) inovacij oz. inovacijskih projektov, z namenom zagotovitve ustreznih oblik financiranja in podpornih storitev za učinkovito pretvorbo teh inovacij v tržne produkte. Usmerjen je v zelo tvegane projekte, ki na trgu zato ne morejo pridobiti drugih oblik financiranja, izkazujejo pa velik potencial za uspeh na globalnem nivoju.

Razpisi v okviru delovnega programa EIC se bodo izvajali s pristopom brez definiranih tematik - »bottom up« (EIC Open), deloma pa bodo naslavljali tudi strateške izzive (EIC Challenges) in sicer na vseh stopnjah (Pathfinder, Transition, Accelerator).

V okviru delovnega programa največji del predstavljajo naslednji sklopi oz. podprogrami:

EIC Iskalec (Pathfinder)

Namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja (TRL 1-4) novih »prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov (market creating). Za oblikovanje projektne prijave mora biti vzpostavljen konzorcij najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav, ki so lahko inštitucije znanja, ali pa gospodarski subjekti oz. katera koli druga pravna oblika. Predvideno je 100% financiranje upravičenih stroškov v višini do okvirno 3 MIO EUR nepovratnih sredstev na projekt.

V okviru EIC Pathfinder Challenges razpisa morajo projekti naslavljati naslednje tematike:

 1. Awareness inside
 2. Tools to measure & stimulate activity in brain tissue
 3. Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy
 4. Novel routes to green hydrogen production
 5. Engineered living materials

Podatki o razpisih za leto 2021:

Javni razpis

Datum odprtja

Rok za prijavo

Razpisana sredstva 2021

EIC Pathfinder Open

08.04.2021

25.05.2021

168 M EUR

EIC Pathfinder Challenges

15.06.2021

27.10.2021

132 M EUR

EIC prehod (Transition)

Zasnovan je kot vmesna stopnja med EIC Pathfinder in EIC Accelerator. Usmerjen je torej v projekte, ki so pokazali velik potencial za transformacijo v uspešne tržne produkte. Projektna prijava mora uporabiti/nadgraditi rezultate predhodnega projekta financiranega v programih EIC Pathfinder, H2020 FET-Open, FET-Proactive, FET-Flagships, ERANET razpisi (CHISTERA, QUANTERA, FLAGERA) ERC Proof of Concept.

Podpora je namenjana stopnjam razvoja TRL 4-6, prijavijo pa se lahko posamezni prijavitelji ali manjši konzorciji (do 5 članov). Sofinanciranje je predvideno v obliki nepovratnih sredstev (100 %) do višine okvirno 2,5 MIO EUR.

V okviru EIC Transition Challenges razpisa morajo projekti naslavljati naslednje tematike:

 1. Awareness inside
 2. Tools to measure & stimulate activity in brain tissue

Podatki o razpisih za leto 2021:

Javni razpis

Datum odprtja

Rok za prijavo

Razpisana sredstva 2021

EIC Transition Open

19.05.2021

22.09.2021

59,6 M EUR

EIC Transition Challenges

19.05.2021

22.09.2021

40,5 M EUR

EIC Pospeševalec (Accelerator)

Usmerjen je v projekte na stopnji razvoja TRL 5-8/9. Predvidena je samostojna prijava s strani malih in srednje velikih podjetij (MSP) oz. izjemoma »small midcaps« (podjetja z do 500 zaposlenimi). V natančno določenih primerih je mogoča tudi oddaja prijave s strani posameznikov ali skupin posameznikov. Financiranje (70%) predvideva nepovratna sredstva v višini do okvirno 2,5 MIO EUR (za aktivnosti na nivoju TRL5-8 in trajanje 24 mesecev) in pa lastniško investicijo (equity funding s strani t.i. EIC sklada) za aktivnosti na nivoju TRL9 in scale-up aktivnosti do 15 MIO EUR.

Postopek prijave je dvostopenjski. V prvem koraku se odda krata prijava »Short Proposal« - prijava cca 5 strani, prezentacija in 3 min video predstavitev. Kratko prijavo je mogoče oddati kadarkoli. Prijavitelji pozitivno ocenjenih kratkih prijav so pozvani k oddaji popolne prijave »full proposal«. Prijavitelji najbolje ocenjenih dolgih prijav so pozvani k predstavitvi projekta pred komisijo strokovnjakov, ki poda končno odločitev o sprejemu v financiranje. Projekti, ki na podlagi predstavitev ne pridobijo financiranja, praviloma prejmejo t.i. Pečat odličnosti »Seal of Excellence«.

V okviru EIC Accelerator Challenges razpisa morajo projekti naslavljati naslednje tematike:

 1. Strategic Health and Digital Technologies
 2. Green Deal innovations for the economic recovery

Podatki o razpisih za leto 2021:

Javni razpis

Datum odprtja

Rok za prijavo

(Full proposal«

Razpisana sredstva 2021

EIC Accelerator Open

08.04.2021

16.06.2021

06.10.2021

592,5 M EUR

EIC Accelerator Challenges

08.04.2021

16.06.2021

06.10.2021

495,1 M EUR

Poslovne pospeševalne storitve (Business Acceleration Services - BAS)

Preko poslovnih pospeševalnih storitev (BAS) želi evropska komisija dodatno podpreti prodorne inovatorje, in jim pomagati na poti do uspešne globalne komercializacije razvitih rešitev.

Do BAS so v različnih obsegih in oblikah upravičeni predvsem:

 • Prejemniki financiranja na razpisih EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator;
 • Vsi, ki so po oceni »short proposal« povabljeni k pripravi »full proposal« (EIC Accelerator);
 • Prejemniki »Seal of Excellence«.

V okviru BAS bo prejemnikom z različnimi pristopi predvsem omogočen:

 • dostop do mentorjev, coachev, strokovnjakov, usposabljanj (min 3 dni)
 • dostop do globalnih partnerjev (investitorji, korporacije, naročniki distributerji…)
 • dostop do inovacijskih ekosistemov (EEN, EIT, NCP…) in „vrstnikov“ (peers).

S temi ukrepi se bo izgrajevala t.i. EIC skupnost (EIC Community), ki bo dodatni pripomogla k hitrejše in uspešnejši komercializaciji razvitih rešitev in rasti podjetij na globalnem nivoju.

EIC nagrade (EIC Prizes)

V letu 2022 bodo podeljene nagrade na naslednjih področjih:

Nagrada

Rok za prijavo

Nagrada za ženske inovatorke (EU Prize for Women Innovators)

18. 8. 2022

Nagrada za evropsko prestolnico inovacij (The European Capital of Innovation Awards (iCapital))

30. 6. 2022

Evropska nagrada za javna naročila inovacij (The European Innovation Procurement Awards)

drugi/tretji kvartal 2022

Evropska nagrada za socialne inovacije (The European Social Innovation Competition)

tretji kvartal 2022