Evropski svet za inovacije

Evropski svet za inovacije

Dogodki

Novice

 

8. junij 2023 - Brezplačni informativni dogodek - »EIC - Evropski svet za inovacije«

 

1. februar 2023 - Brezplačni informativni dan - »Program Obzorje Evropa v tretjem letu izvajanja«

 

Na informativnih dnevih bodo podrobneje predstavljene tematike po posameznih izzivih EIC. Do več informacij o posameznem dogodku pridete s klikom na spodnje povezave:

 

26. januar 2023

31. januar 2023

1. februar 2023

2. februar 2023

3. februar 2023

9. februar 2023

15. marec 2023

 

European Innovation Council (EIC)

Programi Evropskega sveta za inovacije so namenjeni podpori najbolj prodornih (disruptivnih) inovacij oz. inovacijskih projektov, z namenom zagotovitve ustreznih oblik financiranja in podpornih storitev za učinkovito pretvorbo teh inovacij v tržne produkte. Usmerjen je v zelo tvegane projekte, ki na trgu zato ne morejo pridobiti drugih oblik financiranja, izkazujejo pa velik potencial za uspeh na globalnem nivoju.

Razpisi v okviru delovnega programa EIC se bodo izvajali s pristopom brez definiranih tematik - »bottom up« (EIC Open), deloma pa bodo naslavljali tudi strateške izzive (EIC Challenges) in sicer na vseh stopnjah (Pathfinder, Transition, Accelerator).

V okviru delovnega programa največji del predstavljajo naslednji sklopi oz. podprogrami:

EIC Iskalec (Pathfinder)

Namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja (TRL 1-4) novih »prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov (market creating). Za oblikovanje projektne prijave mora biti vzpostavljen konzorcij najmanj treh partnerjev iz treh različnih držav, ki so lahko inštitucije znanja, ali pa gospodarski subjekti oz. katera koli druga pravna oblika. Predvideno je 100% financiranje upravičenih stroškov v višini do okvirno 3 MIO EUR (oz. 4 MIO EUR za pathfinder challenges) nepovratnih sredstev na projekt.

V okviru EIC Pathfinder Challenges 2023 razpisa morajo projekti naslavljati naslednje tematike:

 1. Clean and efficient cooling
 2. Architecture, Engineering and Construction digitalisation for a novel triad of design, fabrication, and materials
 3. Precision nutrition
 4. Responsible electronics
 5. In-space solar energy harvesting for innovative space applications

Podatki o razpisih za leto 2023:

Javni razpis

Datum odprtja

Rok za prijavo

Razpisana sredstva 2023

EIC Pathfinder Open

10. 1. 2023

7. 3. 2023

179,5 M EUR

EIC Pathfinder Challenges

20. 6. 2023

18. 10. 2023

163,5 M EUR

EIC prehod (Transition)

Zasnovan je kot vmesna stopnja med EIC Pathfinder in EIC Accelerator. Usmerjen je torej v projekte, ki so pokazali velik potencial za transformacijo v uspešne tržne produkte. Projektna prijava mora uporabiti/nadgraditi rezultate predhodnega projekta financiranega v programih EIC Pathfinder, H2020 FET-Open, FET-Proactive, FET-Flagships, ERANET razpisi (CHISTERA, QUANTERA, FLAGERA), ERC Proof of Concept, EDF Preparatory Action in EDF projekti za civilno ali dvojno uporabo, H2020 ali HE (vsi projekti; velja samo za Transition challenges).

Podpora je namenjana stopnjam razvoja TRL 4-6, prijavijo pa se lahko posamezni prijavitelji ali manjši konzorciji (do 5 članov). Sofinanciranje je predvideno v obliki nepovratnih sredstev (100 %) do višine okvirno 2,5 MIO EUR.

V okviru EIC Transition Challenges razpisa morajo projekti naslavljati naslednje tematike:

 1. Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and medical research applications
 2. Environmental intelligence
 3. Chip-scale optical frequency combs

Podatki o razpisih za leto 2023:

Javni razpis

Datum odprtja

Rok za prijavo

Razpisana sredstva 2023

EIC Transition Open

17. 1. 2023

12. 4. 2023

27. 9. 2023

67,86 M EUR

EIC Transition Challenges

17. 1. 2023

12. 4. 2023

27. 9. 2023

60,5 M EUR

EIC Pospeševalec (Accelerator)

Usmerjen je v projekte na stopnji razvoja TRL 5-8/9. Predvidena je samostojna prijava s strani malih in srednje velikih podjetij (MSP) oz. izjemoma »small midcaps« (podjetja z do 500 zaposlenimi). V natančno določenih primerih je mogoča tudi oddaja prijave s strani posameznikov ali skupin posameznikov. Financiranje (70%) predvideva nepovratna sredstva v višini do okvirno 2,5 MIO EUR (za aktivnosti na nivoju TRL5-8 in trajanje 24 mesecev) in pa lastniško investicijo (equity funding s strani t.i. EIC sklada) za aktivnosti na nivoju TRL9 in scale-up aktivnosti do 15 MIO EUR.

Postopek prijave je dvostopenjski. V prvem koraku se odda kratka prijava »Short Proposal« - prijava cca 5 strani, prezentacija in 3 min video predstavitev. Kratko prijavo je mogoče oddati kadarkoli. Prijavitelji pozitivno ocenjenih kratkih prijav so pozvani k oddaji popolne prijave »full proposal«. Prijavitelji najbolje ocenjenih dolgih prijav so pozvani k predstavitvi projekta pred komisijo strokovnjakov, ki poda končno odločitev o sprejemu v financiranje. Projekti, ki na podlagi predstavitev ne pridobijo financiranja, praviloma prejmejo t.i. Pečat odličnosti »Seal of Excellence«.

V okviru EIC Accelerator Challenges razpisa morajo projekti naslavljati naslednje tematike:

 1. Novel biomarker-based assays to guide personalised cancer treatment
 2. Aerosol and surface decontamination for pandemic management
 3. Energy storage
 4. New European Bauhaus and Architecture, Engineering and Construction digitalisation for decarbonisation
 5. Emerging semiconductor or quantum technology components
 6. Novel technologies for resilient agriculture
 7. Customer-driven, innovative space technologies and services

Podatki o razpisih za leto 2023:

Javni razpis

Datum odprtja

Rok za prijavo

(Full proposal)

Razpisana sredstva 2023

EIC Accelerator Open

8. 12. 2022

11. 1. 2023

22. 3. 2023

07. 6. 2023

04. 10. 2023

611,75 M EUR

EIC Accelerator Challenges

8. 12. 2022

22. 3. 2023

7. 6. 2023

4. 10. 2023

523,49 M EUR

Poslovne pospeševalne storitve (Business Acceleration Services - BAS)

Preko poslovnih pospeševalnih storitev (BAS) želi evropska komisija dodatno podpreti prodorne inovatorje, in jim pomagati na poti do uspešne globalne komercializacije razvitih rešitev.

Do BAS so v različnih obsegih in oblikah upravičeni predvsem:

 • Prejemniki financiranja na razpisih EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accelerator;
 • Vsi, ki so po oceni »short proposal« povabljeni k pripravi »full proposal« (EIC Accelerator);
 • Prejemniki »Seal of Excellence«.

V okviru BAS bo prejemnikom z različnimi pristopi predvsem omogočen:

 • dostop do mentorjev, coachev, strokovnjakov, usposabljanj (min 3 dni)
 • dostop do globalnih partnerjev (investitorji, korporacije, naročniki distributerji…)
 • dostop do inovacijskih ekosistemov (EEN, EIT, NCP…) in „vrstnikov“ (peers).

S temi ukrepi se bo izgrajevala t.i. EIC skupnost (EIC Community), ki bo dodatni pripomogla k hitrejše in uspešnejši komercializaciji razvitih rešitev in rasti podjetij na globalnem nivoju.

EIC nagrade (EIC Prizes)

V letu 2023 bodo podeljene nagrade na naslednjih področjih:

Nagrada

Rok za prijavo

Nagrada za ženske inovatorke (The European Prize for Women Innovators)

tretji kvartal 2023

Nagrada za evropsko prestolnico inovacij (The European Capital of Innovation Awards (iCapital))

drugi/tretji kvartal 2023

Evropska nagrada za javna naročila inovacij (The European Innovation Procurement Awards)

drugi/tretji kvartal 2023

Evropska nagrada za socialne inovacije (The European Social Innovation Competition)

drugi/tretji kvartal 2023

Evropska nagrada za humanitarne inovacije (The European Prize for Humanitarian Innovation)

tretji kvartal 2023