Ana Marinčič

SPOT Svetovanje Savinjska

Ana Marinčič, SPOT svetovalka

 

Tel: 051 493 330

E-naslov: ana.marincic@ra-sasa.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije d.o.o.

 

Razvojna agencija SAŠA, d.o.o vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov, postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev. Razvojna agencija pokriva območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje.

 

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.

 

Ključna področja delovanja so naslednja: promocija in pospeševanje podjetništva, spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, spodbujanje razvoja turizma, pomoč pri pripravi in prijavi projektov in izvedba projektov.

 

Razvojna agencija SAŠA je del slovenskega podpornega okolja za podjetnike tako preko projekta SPOT Svetovanje Savinjska za obdobje 2023 kot tudi preko SPOT registracije, ki podjetnikom ponujata informacije in svetovalne storitve kot tudi usposabljanja in delavnice.