Inkubator GEA College

Inkubator GEA College bo v letu 2021 izvedla eno usposabljanje.

Vsi podjetniki, ki se želite vključiti v usposabljanje, ki ga izvaja Inkubator GEA College, vabljeni, da kontaktirate go. Alešo Mihelič, e-naslov: alesa.mihelic@gea-college.si.

Usposabljanje je financirano s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je brezplačno za vse podjetnike in ni vezano na članstvo.

Usposabljanje bo potekalo v Inkubatorju GEA College, Dunajska 156, Ljubljana ali online.

Terminski in vsebinski obseg usposabljanj

Usposabljanje vključuje pet tematskih delavnic, ki vključujejo:

Termin delavnice

Kratka vsebina usposabljanja

Predavatelji/moderator

september 2021

Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij

Miha Kirn, podjetnik druge generacije

september 2021

Razlogi in upravljanje s konflikti zaradi posebnosti družinskih podjetij

Miha Kirn, podjetnik druge generacije

oktober 2021

Medgeneracijski konflikti in dolgoročna vizija družinskega podjetja

Miha Kirn, podjetnik druge generacije

oktober 2021

Davčni in pravni vidiki družinskega podjetja

Dejan Petković, svetovalec in predavatelj za področje Davkov

oktober 2021

Načrt prenosa na naslednjo generacijo in možnosti prenosa lastništva in vodenja

Jure Knez, podjetnik