Mateja Loparnik Učakar

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Mateja Loparnik Učakar, SPOT svetovalka

 

Tel: (01) 58 30 570, (01) 5898 301

E-naslov: mateja.loparnik@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega dnevnega podjetniškega svetovanja na osnovi telefonskega klica, prejete elektronske pošte ali osebno na lokaciji SPOT je moje delo tudi priprava odgovorov na zahtevo agencije, pomoč potencialnim podjetnikom in že obstoječim podjetnikom. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom že na samem začetku  oz. pri svetovanju pred registracijo ponudim strokovno pomoč, ki se nanaša zlasti na  druge tehnične, minimalne in ostale pogoje, ki jih morajo podjetniki izpolniti, da se izognejo morebitnim sankcijam. Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov, ki se nanašajo na področje obrtne zakonodaje. Poznavanje omenjenih zahtev posameznih področji izhaja namreč  iz mojega dosedanjega 26 letnega dela znotraj Obrtno podjetniške zbornice, kjer sem nabirala izkušnje v pravni službi, na oddelku javnih pooblastil (licence, obrtna dovoljenja, mojstrski izpiti), kot sekretarka  strokovnih sekcij, zadnja 4 leta pa sem bila vpeta v delo na projektih (projekt eVEM 2016-2017) in sedaj projekt SPOT 2018-2022.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno podjetniškimi zbornicami tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem.

 

Prednost je v povezovanju po panogah in strokah, v brezplačni pomoči in podpori za člane, v lokalnem delovanju, v izvajanju podjetniškega svetovanja, zastopanju , izobraževanju, informiranju, mednarodnemu sodelovanju , v promociji izdelkov in storitev ter v tisočerih ugodnostih s kartico mozaik podjetnih.