SPOT, Slovenska poslovna točka

SPOT, slovenska poslovna točka

Poslovnim subjektom poenostavljamo in krajšamo poti do države. Nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka ponuja celovit sistem podpornih storitev države za poslovne subjekte.

Pod enotno znamko SPOT, Slovenska poslovna točka so združene institucije MJU, MGRT, SPIRIT Slovenija, javna agencija, AJPES, zbornice in razvojne agencije, ki omogoča enostavno in hitro poslovanje z državo, ter pomoč podjetnikom na podjetniški poti.

Projekt izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Cilji SPOT, Slovenske poslovne točke

Cilj sistema je, da poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom, poleg že obstoječih, nuditi nove in izboljšane storitve:

  • Portal SPOT; elektronske storitve in informacije za poslovanje;
  • SPOT Registracija; storitve registracije podjetij in drugih postopkov preko portala s pomočjo referenta (izvajajo AJPES, upravne enote, GZS, OZS in zbornice);
  • SPOT Svetovanje; storitve podjetniškega svetovanja in povezovanja (izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija; 62 svetovalcev iz zbornice; podjetniški centri in razvojne agencije združene v 12 konzorcijev);
  • SPOT Global; storitve za izvoznike in investitorje (izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija).

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.