SPOT, Slovenska poslovna točka

SPOT, slovenska poslovna točka

OBVESTILO UPORABNIKOM storitev SPOT Svetovanje: Delovanje regijskih točk SPOT Svetovanje po preklicu epidemije koronavirusa 

Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) je Vlada RS sklenila, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20) določa za obstoj epidemije. S sklepom dne 21. maja 2020 so prenehali tudi razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki so stopili v veljavo s 1. 6. 2020.

Prenehanje izvajanja začasnih ukrepov pomeni, da se postopki na točkah SPOT Svetovanje od 1. 6. 2020 naprej, vodijo kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ.

V cilju preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 stranke naprošamo, da v primeru osebnega obiska na točki SPOT dosledno upoštevajo priporočila in smernice NIJZ.

***

Poslovnim subjektom poenostavljamo in krajšamo poti do države. Nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka ponuja celovit sistem podpornih storitev države za poslovne subjekte.

Pod enotno znamko SPOT, Slovenska poslovna točka so združene institucije MJU, MGRT, SPIRIT Slovenija, javna agencija, AJPES, zbornice in razvojne agencije, ki omogoča enostavno in hitro poslovanje z državo, ter pomoč podjetnikom na podjetniški poti.

Projekt izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Cilji SPOT, Slovenske poslovne točke

Cilj sistema je, da poslovnim subjektom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom, poleg že obstoječih, nuditi nove in izboljšane storitve:

  • Portal SPOT; elektronske storitve in informacije za poslovanje;
  • SPOT Registracija; storitve registracije podjetij in drugih postopkov preko portala s pomočjo svetovalca (izvajajo AJPES, zbornice in razvojne agencije);
  • SPOT Svetovanje; storitve podjetniškega svetovanja in povezovanja (izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija; 62 svetovalcev iz zbornice; podjetniški centri in razvojne agencije združene v 12 konzorcijev);
  • SPOT Global; storitve za izvoznike in investitorje (izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija).

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.