Polonca Klokočovnik

SPOT Svetovanje Savinjska

Polonca Klokočovnik, SPOT svetovalka

 

Tel: 031 314 809

E-naslov: polona.klokocovnik@guest.arnes.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, ustanavljanje podjetij

ŠC Slovenske Konjice-Zreče, enota SIC IO in svetovanje

 

ŠC Slovenske Konjice-Zreče izvaja svetovalno dejavnost za različne uporabnike ter izobraževanja za mladino in odrasle.

  

Svetovalno pomoč in podjetniška usposabljanja nudimo mladim, potencialnim podjetnikom, podjetnikom začetnikom in vsem delujočim malim in srednje velikim podjetjem. Podjetjem pomagamo pri prijavah na javne razpise ter tudi sami izvajamo različne nacionalne, evropske in mednarodne projekte.

 

Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne ponudbe izobraževalnih programov, spodbujanje vseživljenjskega učenja ter spodbujanje razvoja podjetništva v lokalnem okolju. Pri tem upoštevamo želje in potrebe posameznikov ter aktivno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Svoje poslanstvo izvajamo na območju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Laško.