WE LEAD FOOD / izobraževanje za ženske, ki si prizadevajo za spremembe v živilskem sektorju - ROK: 30. 6. 2023

WE LEAD FOOD / izobraževanje za ženske, ki si prizadevajo za spremembe v živilskem sektorju - ROK: 30. 6. 2023

30. 5. 2023 - Naš prehranski sistem je v krizi in škoduje tako ljudem kot planetu. Obstoječi način delovanja je treba spremeniti - potrebujemo rešitve in močno sočutno vodstvo, ki bo spodbudilo preobrazbo.

Če želimo zgraditi zdrav in trajnosten prehranski sistem, ki bo resnično primeren za prihodnost, pa moramo odpraviti tudi veliko neravnovesje med spoloma, ki je trenutno prisotno v živilskem sektorju. McKinseyjevo poročilo "Ženske v živilskem sektorju" poudarja, da je v živilskem sektorju na začetnih ravneh zaposlenih približno 49 % žensk, na višjih vodstvenih ravneh pa se to število zmanjša na samo 9 %. Raziskave kažejo, da so ženske boljše vodje v kriznih časih, organizacije z uravnoteženo zastopanostjo spolov v najvišjem vodstvu pa pogosteje uporabljajo trajnostne prakse.

Program WE Lead Food vam omogoča, da raziskujete in razvijate svoj podjetniški in vodstveni jaz/samopodobo, opredelite svojo vizijo za bolj vzdržen prehranski sistem in pripravite načrt za uresničitev svoje vizije. Program poteka 2x tedensko v popoldanskih urah, v trajanju skupno 8 tednov, in sicer med 3.10. in 28.11.2023. 

Prijava do 30.6.2023:

  • • 175,00€ + DDV / *če prihajate z držav članic RIS (po 30.6.2023 je višina kotizacije 850,00€ + DDV)
  • • 350,00€ + DDV / *če prihajate iz držav, ki niso članice RIS/Global (po 30.6.2023 je višina kotizacije 1.250,00€ + DDV)

Več informacij o izobraževanju

Prijava