Brezplačna podjetniška usposabljanja za učitelje

Brezplačna podjetniška usposabljanja za učitelje

Program usposabljanj za učitelje oz. pedagoške delavce izvajamo že od leta 2014 naprej. Najpogosteje gre za dvodnevna usposabljanja (16 ur) v Ljubljani v začetku šolskega leta (september, oktober).

Javni poziv za mlade zavezuje šolo, da si iz dela finančnih sredstev, ki jih pridobi preko JP MLADI priskrbi zunanjega podjetniškega mentorja (največkrat prihajajo iz institucij kot so tehnološki parki, razvojni centri … v regiji, kjer je šola), da bo vodil del podjetniških vsebin (8-12 ur), ki se bodo odvijale na šoli. Kljub temu pa javni poziv določa, da se morajo učitelji, ki so nosilci projekta, usposobiti za izvajanje in predajanje podjetniških vsebin mladim z namenom razvijanja kompetenc pri mladih, s poudarkom na ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Leto 2022/2023 je bilo rekordno, saj se je naših usposabljanj udeležilo 115 novih učiteljev. V letu 2023/2024 je bilo udeležencev 54. Med njimi so tudi ravnatelji.

Naša usposabljanja so vpisana tudi v katalog profesionalnih usposabljanj KATIS.

Kaj pravijo učitelji po usposabljanjih? (vir: ankete o zadovoljstvu)

»Všeč mi je bilo, da je bila vsa teorija podprta s praktičnimi primeri. Tudi delavnice/vaje so imele konkreten smisel.«

»Izvedba je bila odlična in mi dala zagon za nadaljnje delo.«

»Delavnica je zanimiva za vse profile in zelo uporabna.«

»Razumljiva razlaga pojmov, podkrepljena z 'zgodbami'.«

»Všeč so mi bili primeri iz prakse, izkušnje. Temo je predavatelj približal preko vsakodnevnih primerov tudi tistim, ki smo bili prvič tukaj in o podjetništvu nič ne vemo.«

Več o usposabljanjih