SPOT Svetovanje Goriška

SPOT Svetovanje Goriška

 • SPOT svetovalci

Jerneja Poberaj, SPOT svetovalka

  

Tel: (05) 330 610

E-naslov: jerneja.poberaj@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 13.00 do 17.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja so moja področja obrtna zakonodaja, delovno-pravno področje, področje civilnega in gospodarskega prava.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija, ki deluje na območju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Renče - Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica.

 

Na prostovoljni bazi združuje poslovne subjekte. Med temeljnimi nalogami so: zastopanje interesov članov, svetovanje, strokovno izobraževanje, informiranje ter promocija članov, povezovanje s podpornimi in sorodnimi institucijami na lokalnem in regijskem nivoju ter nacionalnem in čezmejnem območju z namenom ustvarjati in zagotavljati boljše pogoje in okolje za člane zbornice.

 

Tea Gruden, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (05) 36 44 900

E-naslov: tea.gruden@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek, od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure in petek od 7.00 do 13.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja  področja obrtna zakonodaja, delovno-pravna razmerja in izterjava plačil ter zastopanje interesov v lokalni skupnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina zastopa, informira, izobražuje in svetuje podjetjem na območju občin Ajdovščina in Vipava.

 

Združuje 600 obrtnikov in podjetnikov.

 

V okviru OOZ Ajdovščina deluje tudi SPOT registracijska točka.

 

Polona Cimprič, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 38 41 882

E-naslov: polona.cimpric@prc.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 7.30 do 12.30 ure

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, svetovanje na področju nacionalnih in mednarodnih razpisov, izvajanje in poročanje mednarodnih projektov, informiranje.

Posoški razvojni center

 

Javni zavod Posoški razvojni center (PRC) so z namenom pospeševanja razvoja v dolini Soče po potresu leta 1999 ustanovile tri posoške občine (Bovec, Kobarid in Tolmin).

 

Leto kasneje se je PRC skupaj s tremi lokalnimi razvojnimi agencijami povezal v Severnoprimorsko mrežno regionalno agencijo, ki pokriva območje trinajstih občin Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.

 

Kot subjekt pospeševanja razvoja v regiji PRC v okviru mrežne regionalne razvojne agencije opravlja naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in ostalih občin v regiji. Poleg te naloge skrbi za:

 

 • izvajanje strokovnih in drugih nalog za trajnostni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
 • izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih;
 • izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov;
 • izdajanje glasila;
 • izvajanje drugih nalog po dogovoru z občinami, drugimi institucijami in skladno z letnimi programi dela ter
 • obveščanje in svetovanje ustanoviteljem o razvojnih projektih.

 

Te naloge javni zavod opravlja v štirih organizacijskih enotah: Urad direktorja, Organizacijska enota za okolje, prostor in podeželje, Organizacijska enota ljudska univerza, Organizacijska enota za podjetništvo in regionalni razvoj.

 

Mateja Bizjak, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 374 39 11

E-naslov: mateja.bizjak@icra.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: usposobljena sem za osnovno podjetniško svetovanje in informiranje. Poleg tega se lahko name obrnejo delujoči in potencialni podjetniki, ki iščejo rešitve z naslednjih področij:

 • priprava projektnih predlogov,
 • izvajanje projektov,
 • pridobivanje virov za izvajanje investicij,
 • izdelava investicijskih dokumentov,
 • trženje in tržno komuniciranje,
 • razvojno delovanje v lokalni skupnosti.
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je bila ustanovljena leta 1999, skupaj s še tremi razvojnimi agencijami v regiji je od leta 2000 povezana v Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo.

 

Vključujoče sodelovanje z deležniki iz različnih področji in okolji nam omogoča, da pripravljamo in izvajamo razvojne projekte, ki puščajo pozitivne rezultate v okolju in izboljšujejo življenje prebivalcem.

 

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja. 

Med področji delovanja ICRA je tudi podjetništvo.

Nudimo celovito podporo bodočim in obstoječim podjetnikom (mikro, mala in srednje velika podjetja). Usposobljeni svetovalci redno spremljajo novosti z različnih področij, zakonodajo, razpise in druge novosti, ki bi za vas lahko bile aktualne. Smo del SPOT svetovanja v Severno Primorski regiji. Skrbimo za povezovanje različnih institucij in vzpostavljamo partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni.

  

Aleš Bajec, SPOT svetovalec

 

Tel: (05) 330 66 90

E-naslov: ales.bajec@rra-sp.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek, od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 8.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja:

 • osnovno podjetniško svetovanje,
 • svetovanje na področju nacionalnih in mednarodnih razpisov,
 • priprava, vodenje, izvajanje, svetovanje ter poročanje projektov,
 • informiranje.
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica

RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica deluje na območju Mestne občine Nova Gorica, občin Brda, Kanal ob Soči, Miren- Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba ter Renče-Vogrsko.

 

Naloga regijske agencije je združevanje vseh lokalnih, regijskih in državnih potencialov ter realizirati razvojne projekte, financirane tako iz nacionalnih kot tudi iz mednarodnih virov. V svojem okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okolijskega in prostorskega področja ter spodbuja razvoj regije.

 

Regijska agencija  je v svojem večletnem delovanju izvedla že več projektov na področju podjetništva, kot na primer: spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest; pospeševanje povezovanja podjetij, specializiranih dobaviteljev, ponudnikov storitev, podjetij v sorodnih panogah in podpornih institucij, s ciljem povečevanja konkurenčnosti na evropskem trgu; spodbujanje razvoja, povezovanja in trženja lokalnih tipičnih izdelkov ter spodbujanje kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetijah na Goriškem; pospeševanje podjetnosti, konkurenčnost in zaposlitvenih možnosti na podeželju s pomočjo novih podjetniških iniciativ.

  

mag. Andreja Vister, SPOT svetovalka

 

Tel: (05) 365 36 02

E-naslov: andreja.vister@rra-rod.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00 ure

Specializirana področja:

 • spodbujanje podjetnosti med mladimi,
 • identificiranje poslovnih idej,
 • trženje izdelkov in storitev,
 • poslovno komunikaciranje
Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Podjetništvo v okolju spodbujamo z izvajanjem delavnic za podjetja v različnih fazah razvoja.

 

Poleg tega nudimo tudi individualna podjetniška svetovanja ter pomoč pri iskanju virov financiranja iz različnih javnih sredstev.

 

Naše delo se začne že v osnovni šoli, kjer izvajamo podjetniške krožke in tehnične dneve z namenom poklicne orientacije in spoznavanja lokalnega gospodarstva. Z namenom spodbujanja podjetništva organiziramo tudi startup delavnice za potencialne podjetnike.

 

V okviru nacionalnega projekta »Regionalno skrbništvo« opravljamo promocijo investicijskih priložnosti Goriške regije. Skupaj z dvanajstimi slovenskimi regionalnimi razvojnimi agencijami in z nacionalnim koordinatorjem tvorimo mrežo skrbnikov regij pod okriljem Javne Agencije SPIRIT Slovenija. Aktivno opravljamo tudi druge promocijske naloge kot so: udeležbe na mednarodnih investicijskih sejmih in konferencah, kjer predstavljamo investicijske priložnosti v naši regiji, organiziranje B2B  sestankov  s potencialnimi investitorji ter organiziranje obiskov vhodnih in izhodnih delegacij potencialnih investitorjev v regionalno gospodarstvo. Ves čas skrbimo za pretočnost informacij z lokalnega oziroma regionalnega nivoja na državni nivo in obratno.

 

Podpiramo tudi vse tiste, ki izvajajo dejavnost na podeželju z izvajanjem raznih delavnic in ogledov dobrih praks z namenom opolnomočenja. Poleg tega pa smo skrbnik portala Tržnica na borjaču, ki je namenjen promociji lokalne ponudbe in povezovanju ponudnikov.

 

V okviru Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina deluje tudi SPOT registracijska točka.

 • Podjetniški mentorji

Katja Pregelj, podjetniška mentorica

 

Tel: (05) 393 24 59

E-naslov: katja.pregelj@primorski-tp.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij:

 • prava,
 • evropskih projektov,
 • marketinga,
 • organizacije dogodkov.
Primorski tehnološki park

 

V Primorskem tehnološkem parku ustvarjamo skupnost, kjer podjetniki dobijo takojšnjo in učinkovito podporo od izkušenih kolegov in strokovnjakov. Skozi mentorstva, startup programe in delavnice razvijamo vrhunsko znanje, ki podjetnikom omogočajo, da njihov posel kar najhitreje zaživi in raste. Smo glasnik sodobnega podjetniškega znanja, motivator, povezovalec in ponudnik kreativnega podjetniškega prostora.

 

Marjana Simčič Humar, podjetniška mentorica

 

Tel: 041 840 227

E-naslov: marjana.simcic@primorski-tp.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij:

 • marketinga,
 • odnosov z mediji,
 • digitalnega marketinga,
 • podjetniškega mreženja, pitchanja.
Primorski tehnološki park

 

V Primorskem tehnološkem parku ustvarjamo skupnost, kjer podjetniki dobijo takojšnjo in učinkovito podporo od izkušenih kolegov in strokovnjakov. Skozi mentorstva, startup programe in delavnice razvijamo vrhunsko znanje, ki podjetnikom omogočajo, da njihov posel kar najhitreje zaživi in raste. Smo glasnik sodobnega podjetniškega znanja, motivator, povezovalec in ponudnik kreativnega podjetniškega prostora.