SPOT Svetovanje Pomurje

SPOT Svetovanje Pomurje

 • SPOT svetovalci

Iris Lanščak, SPOT svetovalka

Tel: 040 504 500

E-naslov: iris.lanscak@rcms.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 10.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: ustanovitev in zagon podjetja, finance in financiranje poslovanja, spodbujanje in krepitev podjetništva/podjetnosti med mladimi ter izvedba izobraževanj iz tega področja.

Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, nudim dodatne informacije iz področja prodaja/marketing, finance, ustanovitev in zagon podjetja ter komunikacijske veščine.

Podjetnikom lahko pomagam pri povezovanju s podpornimi institucijami v regiji in širše, pri prodajnih in marketinških aktivnosti ter izobraževalnim ustanovam nudim mentorstvo na področju krepitve kompetenc podjetnosti, inovativnosti in kreativnosti.

Razvojni center Murska Sobota

 

Razvojni center Murska Sobota je regijska ustanova, katere namen je spodbujati skladen gospodarski, družbeni in kulturni razvoj v pomurski regiji ter njenem upravnem središču, Mestni občini Murska Sobota.

 

S svojim strokovnim delom ter znanjem in izkušnjami z mnogih področij se trudimo kar najbolj prispevati k spodbujanju in izvajanju razvojnih projektov v regiji. Naše delo temelji na sodelovanju z uporabniki naših storitev, zato sta za nas ključnega pomena sodelovanje in komunikacija, da lahko svoje zamisli, znanje in storitve predstavimo in ponudimo v uporabo tistim, ki jih potrebujejo.

 

Naša strokovna znanja in izkušnje segajo na področja regionalnega razvoja, projektnega vodenja, podjetniškega svetovanja in strateškega razvojnega načrtovanja.

  

Renata Stanko, SPOT svetovalka

Tel: 041 747 550

E-naslov: renata.stanko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 10.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: ustanovitev in zagon samostojne dejavnosti, pogoji opravljanja obrtnih dejavnosti, izobrazbeni pogoji in ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, finančne spodbude, namenjene podjetnikom.

Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja odprtje, spremembe in zaprtje samostojne dejavnosti, opravljanje obrtnih dejavnosti in pogoji za njihovo opravljanje.

Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področja opravljanja obrtnih dejavnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota je strokovna organizacija, ki združuje obrtnike in podjetnike na območju Upravne enote Murska Sobota.

 

Osnovno poslanstvo zbornice je zagotavljanje ugodnih razmer za delovanje in razvoj članov zbornice ter ugodnega okolja za nastanek in razvoj novih obratovalnic.

 

Dejavnosti zbornice so usmerjene v ustvarjanje dobrih razmer za delovanje obrtnikov in podjetnikov, pridobivanje novih znanj, pravočasno in strokovno informiranje, reševanje konkretne problematike, promocijo izdelkov in storitev, krepitev sodelovanja in povezovanja doma in v  tujini ter razvoj sekcij.

 

Roman Wolf, SPOT svetovalec

Tel: (02) 521 36 50

E-naslov: roman.wolf@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 10.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: ustanovitev in zagon podjetja, finance in financiranje poslovanja, družinsko podjetništvo, poreklo blaga/izvozne aktivnosti in državne spodbude.

Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja finance, ustanovitev in zagon podjetja ter financiranje poslovanja.

Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij financ, prodajnih in izvoznih aktivnosti ter tematike družinskega podjetništva.

Pomurska gospodarska zbornica

 

Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva in podjetništva, svetuje, informira, ponuja poslovne storitve in izvaja javna pooblastila.

 

Z izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami smo nosilec in usmerjevalec gospodarskega in podjetniškega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih priložnosti.

 

Naše poslanstvo je združevanje in povezovanje podjetij, ki imajo ugled v regiji in širše in ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja.

 • Podjetniška mentorja

Borut Zrim, podjetniški mentor

 

Tel: (02) 530 8220

E-naslov: borut@p-tech.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.30 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja/mentoriranja (validacija/optimizacija poslovne ideje, modela; priprave na predstavitve investitorjem=Pitch; tržne raziskave; viri financiranja (EU, SLO); prodaja), se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: digitalizacija različnih vidikov poslovanja (robotizacija, avtomatizacija, UI nadgradnja robotskih rešitev), internacionalizacija-globalna rast (vstop na tuja tržišča, mednarodno RR projektno sodelovanje), tudi vsebine iz naslova »pogajanja«, kadrovski izzivi, mreženje (dostop do različne RR laboratorijske opreme).

Pomurski tehnološki park

Pomurski tehnološki park (PTP) - DIH Pametna Proizvodnja je regionalni subjekt spodbujanja inovacij in prenosa tehnologij in znanja predvsem v proizvodna podjetja, s poudarki reševanja konkretnih organizacijskih in tehnoloških izzivov.

 

PTP ima izkušnje izobraževanj iz t.i. »mehkih« vsebin (vodenje podjetij, finance, zakonodaja, internacionalizacija, prodaja, LEAN, PR, …) kot tudi pri iskanju konkretnih tehnoloških rešitev za izzive podjetij, tudi za njihov scale-up proces in internacionalizacijo (raziskave tržišč, vstopne strategije, orodja , kanali).

 

Podjetjem so na razpolago infrastrukturne kapacitete, pri partnerjih tudi RR oprema. Pod partnerje se razume cela mednarodna mreža kot npr. Scaleup4Europe, DIH-World, DIH2, Talent Lab, Vanguard in skoraj 20 letne izkušnje v različnih mednarodnih projektih (s partnerji iz Finske do Turčije in Portugalske do Ukrajine).

 

Igor Börc, podjetniški mentor

 

Tel: (02) 530 8235, 051 383 979

E-naslov: igor@p-tech.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.30 ure

Specializirana področja:

 • Validacija/optimizacija poslovne ideje, modela
 • Priprave na predstavitve investitorjem (pitch)
 • Tržne raziskave
 • Razvoj produkta
 • Promocija, trženje, marketing
 • Internacionalizacija, globalna rast
 • Digitalizacija različnih vidikov poslovanja
 • Digitalna transformacija poslovnih modelov
 • Viri financiranja - SLO
 • Viri financiranja - EU

Kratka predstavitev: Večletne izkušnje s svetovanjem podjetjem pri njihovem zagonu in rasti, zadnjih nekaj let pa prenos znanj in izkušenj s področja internacionalizacije na podjetja. Njegovo prednost predstavlja močna mreža projektnih partnerjev po celi Evropi ter pristop k internacionalizaciji s pomočjo pametnih storitev, digitalnih orodij ter trajnostno uporabo potrebnih virov. S programom podpornih digitalnih orodij in pametnih storitev omogoča vključevanje podjetij v podporno mrežo »Digitalna inovacijska vozlišča«, ki deluje v sklopu Pomurskega tehnološkega parka.

Pomurski tehnološki park

Pomurski tehnološki park (PTP) - DIH Pametna Proizvodnja je regionalni subjekt spodbujanja inovacij in prenosa tehnologij in znanja predvsem v proizvodna podjetja, s poudarki reševanja konkretnih organizacijskih in tehnoloških izzivov.

 

PTP ima izkušnje izobraževanj iz t.i. »mehkih« vsebin (vodenje podjetij, finance, zakonodaja, internacionalizacija, prodaja, LEAN, PR, …) kot tudi pri iskanju konkretnih tehnoloških rešitev za izzive podjetij, tudi za njihov scale-up proces in internacionalizacijo (raziskave tržišč, vstopne strategije, orodja , kanali).

 

Podjetjem so na razpolago infrastrukturne kapacitete, pri partnerjih tudi RR oprema. Pod partnerje se razume cela mednarodna mreža kot npr. Scaleup4Europe, DIH-World, DIH2, Talent Lab, Vanguard in skoraj 20 letne izkušnje v različnih mednarodnih projektih (s partnerji iz Finske do Turčije in Portugalske do Ukrajine).