Enterprise Europe Network

Enterprise Europe network

SPIRIT Slovenija, javna agencija je članica mreže Enterprise Europe Network (EEN). V sodelovanju s konzorcijskimi partnerji lahko strankam zagotovi pomoč v obliki iskanja poslovnih partnerjev (za tehnološko, poslovno, projektno/razvojno sodelovanje), kot tudi svetovanja na tematikah zaščite intelektualne lastnine, prenosa znanja, inovacij in tehnologij, virih financiranja ipd.

Mreža EEN je tudi ambasador Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) pri zavzemanju za oblikovanje varnejšega, bolj zdravega in produktivnejšega delovnega okolja.

Pomoč strankam mreža EEN zagotavlja preko organizacije različnih dogodkov, kot so poslovna srečanja, mednarodni obiski, konference, delavnice in v obliki individualiziranega svetovanja na določenih področjih.

Vse storitve mreže EEN so za stranke brezplačne.