Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe network

SPIRIT Slovenija, javna agencija je članica mreže Enterprise Europe Network (EEN). V sodelovanju s konzorcijskimi partnerji lahko strankam zagotovi pomoč v obliki iskanja poslovnih partnerjev (za tehnološko, poslovno, projektno/razvojno sodelovanje), kot tudi svetovanja na tematikah zaščite intelektualne lastnine, prenosa znanja, inovacij in tehnologij, virih financiranja ipd.

Enterprise Europe Network je s 600 centri v več kot 60 evropskih državah in 4.000 izkušenimi strokovnjaki, povezanimi v enotno mrežo EEN, največja poslovna podporna mreža v Evropski uniji.

Pomoč strankam mreža EEN zagotavlja preko organizacije različnih dogodkov, kot so poslovna srečanja, mednarodni obiski, konference, delavnice in v obliki individualiziranega svetovanja na določenih področjih.

Vse storitve mreže EEN so za stranke brezplačne.