Svetovalci SPOT Svetovanje Pomurje

Iris Lanščak

Tel: 040 504 500

E-naslov: iris.lanscak@rcms.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 8.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: ustanovitev in zagon podjetja, finance in financiranje poslovanja, spodbujanje in krepitev podjetništva/podjetnosti med mladimi ter državne spodbude.

Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja prodaja/marketing, finance, ustanovitev in zagon podjetja ter komunikacijske veščine.

Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij financ, prodajnih in marketinških aktivnosti ter področja komunikacije in upravljanja odnosov s strankami.

Razvojni center Murska Sobota

 

Razvojni center Murska Sobota, kot regionalna razvojna agenciji za Pomurje, opravlja ključna dela na različnih področjih:

 

 • razvojni projekti, ki so pomembna točka našega delovanja, so sredstvo za reševanje in odpravo mnogih izzivov v regiji,
 • podjetništvo - v obliki rednega in ažurnega obveščanja o dejavnostih, razpisih in dogodkih s področja spodbujanja podjetništva in gospodarstva, pomoč pri internacionalizaciji podjetij, razvojnih priložnostih, možnostih investiranja ter državnih spodbudah. Nudimo svetovanje tudi potencialnim podjetnikom.
 • regionalni razvoj - Razvojni center Murska Sobota (RC MS) je nosilna regionalna razvojna agencija v pomurski regiji, vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki v sodelovanju z Razvojno agencijo Sinergija, Prleško razvojno agencijo, PORO, razvojno agencijo Gornja Radgona, in Zavodom za turizem in razvoj Lendava opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu.

 

Nina Merica

Tel: 040 504 500

E-naslov: nina.merica@rcms.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 8.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, posebno pozornost namenjam podpori svojih strank na področju sprejemanja njihovih poslovnih in pravno-organizacijski odločitev na naslednjih področjih;

 • izbiri ustrezne pravnoorganizacijske oblike,
 • ustanavljanju družb in nadaljnjemu svetovanje v zvezi z upravljanjem družbe,
 • priprava akta o ustanovitvi, statuta, aktov družbe in različnih dogovorov med družbeniki,
 • priprava pogodb o zaposlitvi,
 • pridobivanju državnih spodbud za zaposlovanje različnih skupin iskalcev dela.
Razvojni center Murska Sobota

 

Razvojni center Murska Sobota, kot regionalna razvojna agenciji za Pomurje, opravlja ključna dela na različnih področjih:

 

 • razvojni projekti, ki so pomembna točka našega delovanja, so sredstvo za reševanje in odpravo mnogih izzivov v regiji,
 • podjetništvo - v obliki rednega in ažurnega obveščanja o dejavnostih, razpisih in dogodkih s področja spodbujanja podjetništva in gospodarstva, pomoč pri internacionalizaciji podjetij, razvojnih priložnostih, možnostih investiranja ter državnih spodbudah. Nudimo svetovanje tudi potencialnim podjetnikom.
 • regionalni razvoj - Razvojni center Murska Sobota (RC MS) je nosilna regionalna razvojna agencija v pomurski regiji, vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki v sodelovanju z Razvojno agencijo Sinergija, Prleško razvojno agencijo, PORO, razvojno agencijo Gornja Radgona, in Zavodom za turizem in razvoj Lendava opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu.

 

Renata Stanko

Tel: 041 747 550

E-naslov: renata.stanko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 8.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: ustanovitev in zagon samostojne dejavnosti, pogoji opravljanja obrtnih dejavnosti, izobrazbeni pogoji in ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, finančne spodbude, namenjene podjetnikom.

Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja odprtje, spremembe in zaprtje samostojne dejavnosti, opravljanje obrtnih dejavnosti in pogoji za njihovo opravljanje.

Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področja opravljanja obrtnih dejavnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota je strokovna organizacija, ki združuje obrtnike in podjetnike na območju Upravne enote Murska Sobota.

 

Osnovno poslanstvo zbornice je zagotavljanje ugodnih razmer za delovanje in razvoj članov zbornice ter ugodnega okolja za nastanek in razvoj novih obratovalnic.

 

Dejavnosti zbornice so usmerjene v ustvarjanje dobrih razmer za delovanje obrtnikov in podjetnikov, pridobivanje novih znanj, pravočasno in strokovno informiranje, reševanje konkretne problematike, promocijo izdelkov in storitev, krepitev sodelovanja in povezovanja doma in v  tujini ter razvoj sekcij.

 

Roman Wolf

Tel: (02) 521 36 50

E-naslov: roman.wolf@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek, od 8.00 do 14.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij: ustanovitev in zagon podjetja, finance in financiranje poslovanja, družinsko podjetništvo, poreklo blaga/izvozne aktivnosti in državne spodbude.

Poleg osnovnega podjetniškega svetovanja, so moja močna področja finance, ustanovitev in zagon podjetja ter financiranje poslovanja.

Podjetnikom lahko pomagam pri reševanju problemov iz področij financ, prodajnih in izvoznih aktivnosti ter tematike družinskega podjetništva.

Pomurska gospodarska zbornica

 

Pomurska gospodarska zbornica zastopa interese regijskega gospodarstva in podjetništva, svetuje, informira, ponuja poslovne storitve in izvaja javna pooblastila.

 

Z izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami smo nosilec in usmerjevalec gospodarskega in podjetniškega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih priložnosti.

 

Naše poslanstvo je združevanje in povezovanje podjetij, ki imajo ugled v regiji in širše in ki se želijo aktivno vključevati v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja.