Martina Jenko

SPOT Svetovanje Gorenjska

Martina Jenko, SPOT svetovalka

 

Tel: (04) 281 83 10; 031 727 234

E-naslov: martina.jenko@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in sreda od 8.00 do 14.00 ure, četrtek ni uradnih ur, petek od 7.00 do 13. ure

Specializirana področja: Poleg osnovnega svetovanja obrtnikom in podjetnikom pomagam pri prijavi na različne razpise, pridobivanju različnih finančnih spodbud, svetujem potencialnim podjetnikom pri ustanavljanju in pričetku poslovanja podjetja, obstoječim podjetjem pri širjenju obsega dejavnosti, trženju storitev in produktov, zaposlovanju tujih delavcev, svetujem glede pogojev za opravljanje vseh obrtnih dejavnosti, čezmejnem poslovanju. Sem tudi svetovalka na SPOT registracijski točki.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (OOZ Kranj) je inštitucija, ki povezuje in izvaja aktivnosti za obrtnike in podjetnike različnih dejavnosti na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur ter Mestne občine Kranj. OOZ Kranj deluje v okviru obrtno-podjetniškega sistema (62 območnih zbornic) in se povezuje v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, s katero skupaj zastopamo interese malega gospodarstva napram lokalnim skupnostim in državi.

 

OOZ Kranj je strokovno usposobljena inštitucija z dolgoletnimi izkušnjami, ki nudi obrtnikom in podjetnikom splošno in specifično svetovanje in pomoč, namenjeno malemu gospodarstvu in podjetništvu na številnih področjih (med drugim: statusne spremembe, varnost in zdravje pri delu, delovno pravna zakonodaja, poslovanje na tujih trgih, povezovanje v sekcije).

 

Na nas se podjetniki med drugim obračajo za izdajo obrtnih dovoljenj, EU in nacionalnih licenc za prevoznike, vpis v imenik vodij del, mojstrske izpite, NPK in vajeništvo. Za obrtnike in podjetnike organiziramo številna izobraževanja in seminarje. Pred kratkim smo ponovno pridobili status točke SPOT Registracije.