Svetovalci SPOT Svetovanje Gorenjska

Jana Šifrar

 

 

Tel: (04) 50 60 220

E-naslov: jana.sifrar@ra-sora.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ure, sreda od 7.00 do 17.00 ure in petek od od 7.00 do 13.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki in potencialni podjetniki, iz naše regije, lahko obrnejo name za nasvete s področja državnih in lokalnih javnih razpisov. Podjetnikom in potencialnim podjetnikom svetujem tudi na področjih povezanih z organizacijo dogodkov, organiziram dogodke izmenjave dobrih praks uspešnih podjetji ter pomagam pri navezavi novih poslovnih stikov. Veliko izkušenj imam z delom z osnovnošolci, saj sem v preteklosti aktivno  sodelovala v procesih izvajanja in organiziranja podjetniških krožkov in drugih dogodkov v osnovnih šolah.

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Razvojna agencija Sora d.o.o. deluje na območjih občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.

 

Z aktivnostmi na področju podjetništva vzpostavlja tesnejše sodelovanje s podjetji in prispeva k razvoju podjetništva na Škofjeloškem.

 

Izvajamo informativno izobraževalne programe, delavnice, usposabljanja, svetovanja, postopke povezane z registracijo podjetij, oglede dobrih podjetniških praks, odpiranja novih poslovnih priložnosti ter druge podporne podjetniške storitve.

 

Vse aktivnosti so oblikovane v skladu s potrebami in željami ciljnih skupin (podjetniki, potencialni podjetniki, ženske, mladi, otroci, ...).

 

S svojim delom se trudimo prispevati kamenčke v mozaiku podjetniške vizije lokalnega območja in regije ter tako prispevati k razvoju podjetništva na Škofjeloškem.

 

Mojca Umek

 

Tel: (04) 20-18-303

E-naslov: mojca.umek@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure, sreda od 9.00 do 17.00 ure, v čerrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, ko imajo vprašanja vezana na uvozno, izvozne posle in podjetja, katera se znajdejo v finančnih težavah (EWS).

GZS - Regionalna zbornica Gorenjska

GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji.

 

Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast.

 

GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge dejavnosti.

 

Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.

   

Nastija Podobnik

 

Tel: (04) 77 77 252

E-naslov: nastija.podobnik@bsc-kranj.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter v sredo od 9.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, podjetnikom svetujem tudi pri prijavi na enostavne spodbude in razpise (vavčerji, Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme,…). Podjetnikom pomagam pri pripravi poslovnih načrtov in izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge eVem postopke. Pomoč PP in MSP nudim še pri vključitvi v nacionalne in evropske projekte, ki ponujajo možnosti sodelovanja v in izven meja Slovenije.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, PE Kovačnica

BSC Kranj deluje kot povezovalni člen med regionalno in nacionalno ravnjo in spodbuja razvoj gorenjske regije, ki vključuje 18 občin in deluje na več razvojnih področjih. Eno od njih je podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT, ki se izvaja v PE Kovačnica.

 

Ključne dejavnosti PE Kovačnica so:

 

 • SODELOVNI PROSTOR, kjer so uporabnikom na voljo stalne mize ali fleksibilna delovna mesta, prostori za sestanke in druženje ter izvedbo najrazličnejših dogodkov z namenom ustvarjanja skupnosti tudi za nadaljnja poslovna sodelovanja.
 • PODJETNIŠKI INKUBATOR, podporno okolje za inovativne potencialne podjetnike ter nova in obstoječa start up podjetja.
 • PODJETNIŠKE DELAVNICE, USPOSABLJANJA in SVETOVANJA, ki so namenjeni posameznikom in podjetniškim timom.
 • Organizacija različnih izobraževalnih, družbenih, kulturnih DOGODKOV, razstav, druženj in drugih skupnostnih dogodkov.
 • PODJETNIŠKI IZZIVI in organizacija praks v dogovoru s šolami in podjetji.

 

Urška Grašič

 

Tel: (04) 77 77 251

E-naslov: urska.grasic@bsc-kranj.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter v sredo od 9.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: podjetnikom lahko ponudim osnovno svetovanje, pomagam pri pripravi poslovnih načrtov in izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge eVem postopke, ter svetujem glede prijave na enostavne spodbude in pozive.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC, d.o.o., Kranj, PE Kovačnica

BSC Kranj deluje kot povezovalni člen med regionalno in nacionalno ravnjo in spodbuja razvoj gorenjske regije, ki vključuje 18 občin in deluje na več razvojnih področjih. Eno od njih je podjetništvo, konkurenčnost, tehnološki razvoj in IKT, ki se izvaja v PE Kovačnica.

 

Ključne dejavnosti PE Kovačnica so:

 

 • SODELOVNI PROSTOR, kjer so uporabnikom na voljo stalne mize ali fleksibilna delovna mesta, prostori za sestanke in druženje ter izvedbo najrazličnejših dogodkov z namenom ustvarjanja skupnosti tudi za nadaljnja poslovna sodelovanja.
 • PODJETNIŠKI INKUBATOR, podporno okolje za inovativne potencialne podjetnike ter nova in obstoječa start up podjetja.
 • PODJETNIŠKE DELAVNICE, USPOSABLJANJA in SVETOVANJA, ki so namenjeni posameznikom in podjetniškim timom.
 • Organizacija različnih izobraževalnih, družbenih, kulturnih DOGODKOV, razstav, druženj in drugih skupnostnih dogodkov.
 • PODJETNIŠKI IZZIVI in organizacija praks v dogovoru s šolami in podjetji.

 

Hermina Biščević

 

 

Tel: (04) 581 34 13

E-naslov: hermina.biscevic@ragor.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter v sredo od 9.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja pomagam podjetnikom tudi pri prijavi na občinske razpise za spodbujanje gospodarstva (občine Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Bohinj in Bled), tujcem svetujem ob samozaposlitvi, spodbujam podjetništvo med mladimi,  izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge eVem postopke.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

Dejavnost Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na področju spodbujanja razvoja gospodarstva temelji na uspešni vključitvi v instrumente, ki jih izvaja država v sklopu programov ukrepov za spodbujanje gospodarstva ter podjetništva in konkurenčnosti. Izhodišča predstavljajo tudi izkušnje javnega zavoda na področju podpore podjetnikom.

 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju razvoja gospodarstva so:

 • povečati vključenost aktivnega prebivalstva v zgodnje podjetniške aktivnosti,
 • povečati število novo nastalih podjetij in število samozaposlitev.

 

Na Zgornjem Gorenjskem k spodbujanju gospodarstva izvajamo naslednje projekte:

 • SPOT - Slovenska poslovna točka
 • OPC - Obrtno podjetniški center Bohinj
 • Podjetniška kavica - spodbujanje podjetništva
 • Podjetniški krožki v osnovnih šolah
 • Coworking Plavž
 • Ustvarjalni podjetnik

 

Eldina Čosatović, mag.

 

 

Tel: (04) 581-34-19

E-naslov: dina@ragor.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 8.00 do 14.00 ure ter v sredo od 9.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja pomagam podjetnikom tudi pri prijavi na občinske razpise za spodbujanje gospodarstva (občine Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Gorje, Žirovnica, Bohinj in Bled), tujcem svetujem ob samozaposlitvi, izvajam registracije s.p. in d.o.o. ter druge eVem postopke. V občini Bohinj nudim individualna svetovanja k usmeritvam za marketinške načrte, poslovne načrte in prijave na druge občinske razpise. Pomoč nudim še za vključitev v Enterprise Europe Network - možnosti sodelovanja izven meja Slovenije (iskanje poslovnih partnerjev).  Sem poznavalka avstrijskega trga in nudim osnovne informacije o čezmejnem poslovanju.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

 

Dejavnost Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na področju spodbujanja razvoja gospodarstva temelji na uspešni vključitvi v instrumente, ki jih izvaja država v sklopu programov ukrepov za spodbujanje gospodarstva ter podjetništva in konkurenčnosti. Izhodišča predstavljajo tudi izkušnje javnega zavoda na področju podpore podjetnikom.

 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju razvoja gospodarstva so:

 • povečati vključenost aktivnega prebivalstva v zgodnje podjetniške aktivnosti,
 • povečati število novo nastalih podjetij in število samozaposlitev.

 

Na Zgornjem Gorenjskem k spodbujanju gospodarstva izvajamo naslednje projekte:

 • SPOT - Slovenska poslovna točka
 • OPC - Obrtno podjetniški center Bohinj
 • Podjetniška kavica - spodbujanje podjetništva
 • Podjetniški krožki v osnovnih šolah
 • Coworking Plavž
 • Ustvarjalni podjetnik