Irena Tonin

SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska

Irena Tonin, SPOT svetovalka

 

Tel: (01) 5898 186

E-naslov: irena.tonin@gzs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje zagotavljam vsem, ki želijo uresničiti podjetniško idejo, prav tako pa tudi podjetnikom v fazi razvoja in rasti. Seznanim jih s pogoji za opravljanje dejavnosti, razpisi ter drugimi priložnostmi.  Vsako svetovanje lahko zaključim tudi z registracijo podjetja (s.p. in d.o.o.), ali s postopkom  spremembe, prenehanja poslovanja. V obdobju treh desetletij sem opravljala vodstvene funkcije, izvajala javna pooblastila (obrtno dovoljenje), sodelovala v projektu eVEM. Izkušnje imam tudi z rokodelci, saj sem sodelovala v projektu Zgodbe rok in krajev. Rokodelce seznanim s pogoji osebnega dopolnilnega dela ter kriteriji certificiranja kakovosti izdelka. Podjetnikom zagotavljam osnovno svetovanje s področja bančništva in jim pomagam pri odpiranju poslovnih računov. Organiziram delavnice in usposabljanja za potencialne in obstoječe podjetnike in jih tudi izvajam, bodisi na šolah, Zavodih za zaposlovanje itd. Podjetniško svetovanje izvajam v Občini Mengeš in Kamnik.

Gospodarska zbornica Slovenije

 

Gospodarska zbornica Slovenije je reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva, socialni partner, lobistični center za oblikovanje poslovanju bolj prijaznega gospodarskega sistema in ekonomske politike, stičišče za mreženje, izmenjavo mnenj in dobrih praks.

 

​ Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja:

 

  • zastopanje interesov članov na nacionalni, regionalni in panožni ravni,
  • vplivanje na slovensko poslovno okolje,
  • hiter odziv na pobude, ki poslabšujejo poslovno okolje, in koordinirano akcijo za preprečitev ali omilitev posledic takšnih pobud,
  • kakovostne poslovne informacije.

Gospodarska zbornica Slovenije je član Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter član Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Posamezne panožne zbornice in združenja so včlanjena v številna mednarodna panožna združenja in druge institucije.