Tadej Gorup

SPOT Svetovanje Obalno-kraška

Tadej Gorup, SPOT svetovalec

 

Tel: 051 424 532

E-naslov: tadej.gorup@ora.si

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in petek od 8.00 do 14.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: osnovno podjetniško svetovanje, ustanavljanje podjetij (s.p. in d.o.o.), svetovanje v zvezi s pridobitvijo finančnih spodbud v okviru javnih razpisov, svetovanje glede kadrovskih vprašanj, pomoč pri uvajanju digitalnih rešitev in pomoč pri izzivih, s katerimi se podjetniki srečujejo pri vsakodnevnem poslovanju.

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004 z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja, pospeševanja podjetništva, turizma ter izvajanja aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju Krasa in Brkinov.

 

Na področju podjetništva izvajamo celostno obravnavo potencialnih podjetnikov in podjetij. Nudimo osnovne svetovalne storitve, povezane z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij. Informiramo in spodbujamo ciljne skupine k možni pridobitvi finančnih sredstev povezanih z razvojem dejavnosti, organiziramo delavnice in usposabljanja s podjetniško vsebino ter spodbujamo podjetniško kulturo med mladimi.