Evropski inovacijski ekosistemi

Evropski inovacijski ekosistemi

European Innovation Ecosystems (EIE)

Delovni program EIE je usmerjen v razvoj inovacijskih ekosistemov v EU in sicer preko krepitve povezovanja regionalnih in nacionalnih akterjev na področju inovacij ter podpore izvajanju skupnih čezmejnih inovacijskih programov držav članic in pridruženih držav. Ukrepi bodo naslavljali od izboljšanja mehkih veščin za inovacije do ukrepov na področju raziskav in inovacij z vlaganji v razvoj in doseganje t.i. ciljnih destinacij:

  • Destinacija 1: EIC Forum
  • Destinacija 2: CONNECT - Interconnected innovation ecosystems
  • Destinacija 3: SCALE-UP Europe - Elevating the scalability potential of European businesses
  • Destinacija 4: DATA – Evidence-based policymaking
  • Destinacija 5: Partnership on Innovative SMEs

Programi se bodo izvajali preko javnih razpisov za projekte na razpisanih tematikah (predvsem v okviru destinacije 2-4) in javnih naročil za podporne storitve. Del sredstev se bo plasiralo tudi kot EU dodatek obstoječim čezmejnim programom (npr. Eurostars 3 v okviru Destinacije 5).