SPOT Svetovanje Zasavje

SPOT Svetovanje Zasavje

  • SPOT svetovalci

Doroteja Urbanija, SPOT svetovalka

 

 

Tel: (03) 56 32 950, 041 470 555

E-naslov: tea.urbanija@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 13.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja se podjetniki iz naše regije obrnejo name s problemi iz naslednjih področji:

  • statusno pravo
  • človeški viri
  • obrtna zakonodaja
Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje

  

Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje v okviru sistema OZS zastopa interese obrtnikov in podjetnikov, jih informira in ažurno obveščamo o vseh novostih v obrti in podjetništvu, povezuje na strokovni ravni, opravljanje storitve za obrtnike in podjetnike, jim svetuje na vseh področjih poslovanja, organizira in izvaja izobraževanja, promovira obrt in podjetništvo ter izvaja javna pooblastila.

 

Saša Pegan, SPOT svetovalka

 

Tel: 041 458 081, (03) 56 68 080

E-naslov: sasa.pegan@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 13.00 do 17.00 ure, v četrtek ni uradnih ur

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij - upravljanje s človeškimi viri- kadrovske zadeve, gospodarsko in statusno pravo, vodenje podjetij, obrtna zakonodaja.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje ob Savi v okviru sistema OZS zastopa interese obrtnikov in podjetnikov, jih informira in ažurno obveščamo o vseh novostih v obrti in podjetništvu, povezuje na strokovni ravni, opravljanje storitve za obrtnike in podjetnike, jim svetuje na vseh področjih poslovanja, organizira in izvaja izobraževanja, promovira obrt in podjetništvo ter izvaja javna pooblastila.

  • Podjetniška mentorica

Jasmina Skrinjar Ključevšek, podjetniška mentorica

 

Tel: (03) 56 60 505

E-naslov: jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-pro.eu

Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda in četrtek od 8.00 do 15.00 ure, petek od 8.00 do 13.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja/mentoriranja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz naslednjih področij:

  • splošno podjetniško svetovanje
  • pomoč pri pripravi poslovnega načrta/canvas model
  • svetovanje na področju ustanavljanja podjetij
  • svetovanje na področju računovodstva
  • pomoč pri pridobitvi nepovratnih in povratnih sredstev
Regionalni center za razvoj d.o.o.

 

Regionalni center vam nudi ustrezna znanja, ki jih potrebujete pri ustanovitvi, zagonu in delovanju podjetja.