Andreja Placet

SPOT Svetovanje Koroška

Andreja Placet, SPOT svetovalka

 

 

Tel: 064 263 784

E-naslov: andreja.placet@alppeca.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure, sreda od 13.00 do 17.00 ure.

Specializirana področja: poleg osnovnega svetovanja, se podjetniki iz naše regije, lahko obrnejo name, če jih zanimajo rešitve iz gospodarskega statusnega prava in upravljanja s človeškimi viri.

A. L. P. PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.

 

Razvojno podjetje A. L. P. PECA d.o.o. je v svoji opredelitvi nevladna in neprofitna organizacija. Je podjetje za razvoj in hkrati celovit servis za občane, podjetnike, podjetja, inštitucije in lokalne skupnosti. Delo podjetja je usmerjeno v prepoznavanje in spodbujanje razvojnih priložnosti v okolju in zagotavljanje ponudbe storitev na področju podjetniškega svetovanja, projektnega vodenja, pridobivanja finančnih sredstev iz nacionalnih in EU virov ter informiranja vseh ciljnih skupin prebivalcev.

 

Razvojni center A.L.P. Peca je bil ustanovljen novembra 1994. V regiji in širše je prepoznan kot razvojni element trajnega ter inovativnega napredka. Svetovalne ter informativne aktivnosti za uporabnike opravlja na podlagi dobrega poznavanja razmer v regiji in strokovnega osebja.