RRI stičišče

RRI stičišče

RRI stičišče bo fizična in digitalna stična točka slovenskih deležnikov na področju raziskav, razvoja in inovacij. Nastaja postopoma, v sodelovanju s predstavniki pristojnih državnih organov, organizacij s področja znanosti in gospodarstva ter podpornih mrež in skupnosti.

Fizično stičišče predstavlja institucionalizirano obliko sodelovanja deležnikov, spletno stičišče pa si zamišljamo kot digitalno bazo znanja za boljši pretok informacij, komunikacijo ter povezovanje obstoječih mrež. Preko RRI stičišča nameravamo vzpostaviti tudi enoten sistem zbiranja podatkov in spremljanja ključnih kazalnikov za vrednotenje strategij in ukrepov na zadevnem področju.

Idejna zasnova sledi usmeritvam študije Krepitev inovacijskega ekosistema. Projekt koordinira javna agencija SPIRIT Slovenija, ki v okviru Načrta za okrevanje in odpornost izvaja različne aktivnosti za povezovanje deležnikov RRI ekosistema.

Posvetovanje z deležniki

V letu 2023 smo na ravni pristojnih resorjev in agencij uskladili prototip RRI stičišča in zasnovali posvetovalni proces, v okviru katerega nameravamo prototip preveriti in uskladiti s pogledi ključnih deležnikov.

Vabljeni predstavniki ekosistema bodo v procesu sodelovali v okviru posvetovalnih skupin za:

  1. fizično stičišče,
  2. spletno stičišče ter
  3. analitiko in vrednotenje.

Vsi ostali zainteresirani pa bodo lahko svoje poglede podali preko spletnega vprašalnika.

Ob koncu posvetovanja pričakujemo meddeležniško usklajen sistemski prototip in načrt vzpostavitve RRI stičišča, ki bosta osnova za nadaljnje korake pri razvoju projekta.

 

POZIV ZA ODDAJO MNENJ

Vsi zainteresirani lahko preko spletnega vprašalnika do 27. oktobra 2023 podate svoj pogled na prototip RRI stičišča. Prejete predloge bomo preučili in smiselno vključili v delo posvetovalnih skupin. Vprašalnik je obsežen, njegovo izpolnjevanje pa zahteva krajšo vsebinsko pripravo.

Če želite oddati svoje mnenje, najprej preučite informativno gradivo, ki vključuje:

  1. predstavitev izhodišč za vzpostavitev RRI stičišča,
  2. predstavitev procesa posvetovanja in njegovih ciljev ter
  3. prototip RRI stičišča z obrazložitvami predlaganih rešitev.

Nato izpolnite še spletni vprašalnik, ki vas bo ponovno vodil čez posamezne segmente prototipa in vam ponudil možnost komentarja.

Najlepša hvala za vaš prispevek.

INFORMATIVNO GRADIVO SPLETNI VPRAŠALNIK