Barbara Mesarec Jakopič

SPOT Svetovanje Savinjska

Barbara Mesarec Jakopič, SPOT svetovalka

 

Tel: 040 832 332

E-naslov: barbara.mesarec@ozs.si

Uradne ure: ponedeljek, torek in petek od 10.00 do 14.00 ure ter sreda od 13.00 do 17.00 ure, ob četrtkih ni uradnih ur.

Specializirana področja: podjetniško svetovanje obstoječim podjetjem in potencialnim podjetnikom glede ustanovitve podjetja

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec kot samostojna strokovno-poslovna in nestrankarska organizacija zastopa interese obrtnikov in podjetnikov na območju UE Žalec in zajema občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

 

Spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva ter zastopa interese podjetnikov in članov na lokalnem ter državnem nivoju. Skrbi za skladen razvoj gospodarskih dejavnosti, promocijo obrti in obrtnih poklicev. Izvaja javna pooblastila za izdajanje obrtnih dovoljenj in vodenje obrtnega registra. Je ena izmed točk SPOT Registracije.

 

Za uresničevanje svojega poslanstva in hkratnega doprinosa k viziji strmi k izvajanju temeljnih področij (zastopanju, informiranju, svetovanju, animiranju in povezovanju regionalnega okolja ter izobraževanju) in v okviru le teh definirala tako dolgoročne kot kratkoročne cilje.

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec je projektni partner SPOT Svetovanje Savinjska za obdobje 2018 - 2022 z namenom izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in mala ter srednje velika podjetja.