EIT Food, skupnost znanja in inovacij za hrano, je objavila odprti razpis za inovacije 2023

EIT Food, skupnost znanja in inovacij za hrano, je objavila odprti razpis za inovacije 2023

Vir in informacije: eitfood.eu, 23. 7. 2022

Ta vsakoletni razpis za inovacije je odprt za konzorcije iz držav članic EU in pridruženih držav programa Obzorje Evropa, s ciljem izbrati inovativne projekte, ki bodo ustvarili pozitivne spremembe v prehranskem sistemu z dajanjem novih izdelkov na trg, uvajanjem novih in izboljšanih komercialnih procesov in storitev, da se doseže: 1) bolj zdravo življenje z zdravo hrano, 2) neto ničelni prehranski sistem ter 3) Popolnoma pregleden, pravičen in odporen prehranski sistem.

Predlogi bodo ocenjeni v dvostopenjskem postopku, ki zahteva oddajo enega predloga v dveh delih: Del A (upravičenost in okvirne informacije) in Del B (podroben predlog). Zato ta razpis ponuja dva roka za oddajo: 14. oktober 2022 ob 12.00 in 13. april 2023 ob 12.00.

Več informacij o razpisu