EIT Food, skupnost znanja in inovacij za hrano, je objavila odprti razpis za inovacije 2023

Vir in informacije: eitfood.eu, 23. 7. 2022

Ta vsakoletni razpis za inovacije je odprt za konzorcije iz držav članic EU in pridruženih držav programa Obzorje Evropa, s ciljem izbrati inovativne projekte, ki bodo ustvarili pozitivne spremembe v prehranskem sistemu z dajanjem novih izdelkov na trg, uvajanjem novih in izboljšanih komercialnih procesov in storitev, da se doseže: 1) bolj zdravo življenje z zdravo hrano, 2) neto ničelni prehranski sistem ter 3) Popolnoma pregleden, pravičen in odporen prehranski sistem.

Predlogi bodo ocenjeni v dvostopenjskem postopku, ki zahteva oddajo enega predloga v dveh delih: Del A (upravičenost in okvirne informacije) in Del B (podroben predlog). Zato ta razpis ponuja dva roka za oddajo: 14. oktober 2022 ob 12.00 in 13. april 2023 ob 12.00.

Več informacij o razpisu