Odprt razpis EIT Urban Mobility Innovation Programme 2025 (rok: 4. 6. 2024)

Odprt razpis EIT Urban Mobility Innovation Programme 2025 (rok: 4. 6. 2024)

Datum: 4. junij 2024

Kraj: na spletu

Namen razpisa Innovation Programme 2025 je reševanje izzivov mobilnosti, s katerimi se soočajo evropska mesta, tako da se inovacije uvedejo na trg.

Program podpira projekte, ki so blizu trgu, ki lahko razvijejo in preizkusijo nove rešitve v demonstracijah v resničnem življenju in dosežejo komercialno upravičenost do konca projekta. Zato se zbirajo predlogi, ki ponujajo rešitev z doseženo najmanjšo stopnjo tehnološke pripravljenosti (TRL) 6.

Cilj razpisa je strateška izbira projektov, ki dopolnjujejo obstoječi portfelj projektov urbane mobilnosti z obravnavanjem novih sektorjev, poslovnih modelov, tehnološkega napredka ali zahtev trga. Razpis obravnava tri teme:

  • Urbana logistika,
  • Elektrifikacija prometa in alternativna goriva,
  • Javni prevoz.

Razpis bo razdelil 8 milijonov evrov sredstev in je usklajen s cilji misije EU o podnebno nevtralnih in pametnih mestih. Zato se posebej spoduja 112 mest, ki so se zavezala k podnebni nevtralnosti Net Zero do leta 2030, da se prijavijo. Poleg tega razpis podpira aktivno usklajevanje z evropsko tehnološko platformo - ALICE v zvezi s temo urbane logistike.

Rok za oddajo je 4. 6. 2024, do 17.00 CET.

Več o razpisu in povezava do prijavnice