BSC - Regionalna razvojna agencija Gorenjske

BSC - Regionalna razvojna agencija Gorenjske

BSC - Regionalna razvojna agencija Gorenjske bo v letu 2021 izvedla eno usposabljanje.

Vsi podjetniki, ki se želite vključiti v usposabljanje, ki ga izvaja BSC, vabljeni, da kontaktirate ga. Nives Justin, vodjo projekta, e-naslov: nives.justin@bsc-kranj.si.

Usposabljanje je financirano s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter je brezplačno za vse podjetnike in ni vezano na članstvo.

Usposabljanje bo potekalo v Kovačnica v Kranju ali preko zoom-a.

Terminski in vsebinski obseg usposabljanj

Usposabljanje vključuje pet tematskih delavnic, ki vključujejo: 

Termin delavnice

Kratka vsebina usposabljanja

Predavatelji/moderator

september 2021

Uvod v prenos lastništva

Jaka Vadnjal

september 2021

Poslovni vidik prenosa

Jaka Vadnjal

oktober 2021

Pravni vidik prenosa

Aljoša Ravnikar

oktober 2021

Davčni vidik prenosa

Ida Kavčič

oktober 2021

Primeri dobrih praks in pogoste napake

Jaka Vadnjal