Objavljen EIT RIS 2021 Activity Report

Objavljen EIT RIS 2021 Activity Report

6. 4. 2023 - Objavljeno je poročilo o aktivnostih Regionalne inovacijske sheme - EIT RIS za leto 2021 “2021 Activity Report of the EIT Regional Innovation Scheme”.

Leto 2021 je prvo leto nove strateške inovacijske agende EIT 2021-2027 in sedmo leto od ustanovitve EIT RIS in poročilo ponuja vpogled v glavne dejavnosti, storitve in mehanizme sodelovanja, ki so potekali v okviru EIT Regionalni inovacijski shemi (RIS) v letu 2021. Poročilo podaja pregled glavnih programov in storitev, ki jih leta 2021 zagotavljajo SZI EIT v RIS državah, kot so podporne dejavnosti za novoustanovljena podjetja ter usposabljanja, ki spodbujajo naslednjo generacijo evropskih inovatorjev.

Izpostavlja tudi zgodbe o uspehu zagonskih podjetij in inovatorjev, ki so imeli koristi od sodelovanja z EIT in so s svojimi inovativnimi rešitvami vplivali na velike družbene in okoljske izzive.

Poročilo naslavlja tudi dejstvo, da je EIT RIS shema od ustanovitve leta 2014 pospešila napredek v regijah RIS, kar je razvidno iz vse večjega števila prijaviteljev, udeležencev in vključenih organizacij trikotnika znanja (visokošolske, raziskovalne in poslovne organizacije), ki sodelujejo v EIT.

Novica v angleščini s celotnim poročilom