Razpoložljiva usposabljanja o intelektualni lastnini v sodelovanju z EUIPO in EPO

Razpoložljiva usposabljanja o intelektualni lastnini v sodelovanju z EUIPO in EPO

Vir in informacije: eit.europa.eu, 27. 7. 2022

EIT neguje tesno sodelovanje z Uradom Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Evropskim patentnim uradom (EPO), da bi povečal zmogljivosti skupnosti znanja in inovacij na področju intelektualne lastnine. Obe organizaciji tako zagotavljata skupne dejavnosti izobraževanja in usposabljanja (vključno z gradivi, e-učenjem in spletnimi seminarji) za spodbujanje nadaljnjega poklicnega razvoja v skupnosti EIT in zunaj nje.

Več informacij o izobraževalnih dejavnostih EUIPO in EPO.