Iva Ana Virant

SPOT Svetovanje Savinjska

Iva Ana Virant, podjetniška mentorica

 

Tel: 040 974 484

E-naslov: iva.virant@inkubatorsr.si

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure

Specializirana področja: poleg osnovnega mentoriranja se potencialni podjetniki ali podjetniki lahko obrnejo name, če jih zanimajo informacije s področja marketinga, organizacije, managementa. Prednostna naloga je skrb za tekoče izvajanje inkubacijskih aktivnosti. Krepitev mreže ter odnosov je nekaj na kar dajemo veliko pozornosti. Neprestano identificiram težave članov inkubatorja in iščem rešitve in povezave.

Inkubator Savinjske regije, d.o.o.

Inkubator Savinjske regije pri svojem delovanju združuje podjetniške talente, posameznike z idejo in željo doseči nekaj več, start-upe, hitro rastoča podjetja in študente. Skozi svojo mrežo jih povezujemo z zunanjimi partnerji že od leta 2013.

 

Inkubator nudi prostor podobno mislečim, na rednih founders meetingih izmenjujejo izkušnje in znanje, ki skupaj tvorijo nove ideje. Podjetniško skupnost sestavljajo uspešna start-up podjetja, s svojim znanjem pomagajo tistim, ki se na pot šele podajajo.

 

Programi, ki jih ponuja inkubator so vsebinsko polno in zanimivi za širšo množico. Člani inkubatorja imajo možnost udeležbe na različnih delavnicah, predavanjih, svetovanjih, prav tako imajo na voljo popolnoma opremljeno tehnično delavnico za izdelavo prototipov ter podcast studio.