Evidenca mentorjev in strokovnjakov

Evidenca mentorjev in strokovnjakov

SPIRIT Slovenija, javna agencija upravlja evidenco mentorjev in strokovnjakov za start-up in scale up podjetja, ki jo najdete tukaj.

Do mentoriranja in strokovnega svetovanja lahko startup in scaleup podjetja dostopajo izključno preko start up mentorjev. S start up mentorjem se dogovorijo za primernega strokovnjaka ter podpišejo tripartiten sporazum o izvedbi storitve. V dogovoru določijo področje, obseg in vrednost storitve. Sredstva za te storitve zagotavlja SPIRIT Slovenija preko start up mentorjev in so za podjetja brezplačna.

Sporazum se lahko podpiše samo z mentorji in strokovnjaki, ki so vpisani v evidenco. SPIRIT Slovenija izvaja preverjanje pogojev za vpis na podlagi elektronske vloge v roku. Vpis je opravljen v 5 dneh od oddaje elektronske prijave.