Sprememba Javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

Sprememba Javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

22. 05. 2020

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 75, Datum: 22. 5. 2020, Stran: 1081

Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 - UPB1, 92/07 in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/18), objavlja Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost spremembo Javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 31. 1. 2020.

V javnem razpisu se spremeni točka 6 (Oddaja vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: »Rok za oddajo vlog je 29. 6. 2020,« in točka 7 (Odpiranje in pregled vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: »Odpiranje vlog bo dne 30. 6. 2020 ob 13. uri v prostorih SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj