Objava Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj

Objava Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj

24. 03. 2020

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 4. 3. 2020, www.findinfo.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 28. februarja 2020 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA, za prijavo na dva mednarodna roka v letu 2020.

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. To je program, ki s sofinanciranjem podpira majhna in srednja podjetja ter njihove partnerje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz dvostranskega sporazuma Eurostars 2, podpisanega med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Sekretariatom EUREKA, podjetja iz Slovenije spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav ter eksperimentalnega razvoja in z namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Ta razpis se izvaja v povezavi z mednarodnim razpisom programa Eurostars: »EUREKAs Eurostars programme«, ki je objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu. Predvidena mednarodna roka za oddajo vlog v letošnjem letu sta 13. februar 2020 (že zaprt) in 3. september 2020.

Slovenski partnerji v projektu so najprej, skupaj s konzorcijskimi partnerji, dolžni oddati mednarodno vlogo do zgoraj navedenega posameznega roka, ki ji v primeru pozitivne ocene v okviru mednarodnega postopka, sledi prijava na nacionalni javni razpis.

Na javni razpis se lahko prijavijo velika, srednja, majhna in mikro podjetja (pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah s sedežem v Republiki Sloveniji).

V sklopu javnega razpisa se bodo sofinancirali stroški osebja, stroški potovanj, stroški materiala, stroški svetovanja in drugih storitev tj. pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti ter režijski stroški.

Za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars, ki bodo potrjeni v okviru dveh mednarodnih rokov v letu 2020, je v letu 2020 predvidenih 503.582,75 EUR ter v letu 2021 1.018.972,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2021, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta.

Več o javnem razpisu

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 4. 3. 2020

Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne



Nazaj