Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v občini Ajdovščina v letu 2024

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v občini Ajdovščina v letu 2024

01. 02. 2024

Objavljeno: Občina Ajdovščina, 1. 2. 2024, https://ajdovscina.si/

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe podjetij na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini.

Namen razpisa: Javni razpis je namenjen spodbujanju sodelovanja podjetij na sejmih in razstavah za izboljšanje promocije svojih proizvodov in storitev potencialnim kupcem.

Namen javnega razpisa je s sofinanciranjem upravičenih stroškov individualnih nastopov na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini podjetjem s sedežem v občini Ajdovščina povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev domači in mednarodni poslovni javnosti, dvigniti nivo poslovnega sodelovanja podjetij z domačimi in tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije domačih podjetij.

Cilji razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti posamezna podjetja pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih in razstavah v Sloveniji in tujini.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do državne pomoči po tem pozivu so: mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev je 50.000,00 €.

Razpisnik: Občina Ajdovščina

Rok: Javni razpis je odprt do vključno 15. 4. 2024.

Dodatne informacije: Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba je Nejc Kumar. Morebitna vprašanja se naslovijo pisno na e-naslov: nejc.kumar@ajdovscina.si. V »zadevi« sporočila mora biti jasno navedeno, da se vprašanje nanaša na javni razpis za sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah. Odgovori ter morebitne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije in razpisnih pogojev bodo objavljeni na spletni strani Občine Ajdovščina, v rubriki »javni razpisi«.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si, v rubriki »javni razpisi«. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisa bodo objavljene kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj