1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

15. 12. 2023

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 126, Datum: 15. 12. 2023, Stran: 2269

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 5. 1. 2024, od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa.

Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si in na INFO točkah Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.Nazaj