Zavod za zaposlovanje spodbuja zaposlovanje ranljivih skupin

Zavod za zaposlovanje spodbuja zaposlovanje ranljivih skupin

Zavod za zaposlovanje spodbuja zaposlovanje ranljivih skupin

27. 12. 2017

Zavod RS za zaposlovanje bo za izvedbo projekta Učnih delavnic, namenjenih vključevanju najbolj ranljivih in najtežje zaposljivih skupin brezposelnih na trg, objavil dve javni povabili. S prvim bodo iskali delodajalce, ki bodo brezposelne vključevali v socialno podjetništvo, z drugim pa za subvencionirano zaposlovanje v invalidskih podjetjih.

Vir in informacije: STA, 18. 12. 2017, www.sta.si

Zavod RS za zaposlovanje bo za izvedbo projekta Učnih delavnic, namenjenih vključevanju najbolj ranljivih in najtežje zaposljivih skupin brezposelnih na trg, objavil dve javni povabili. S prvim bodo iskali delodajalce, ki bodo brezposelne vključevali v socialno podjetništvo, z drugim pa za subvencionirano zaposlovanje v invalidskih podjetjih.

Oktobra sta ministrstvo za delo in zavod za zaposlovanje podpisala pogodbo za izvedbo programa Učne delavnice, s katerim želijo na trg dela vključiti najbolj ranljive in najtežje zaposljive skupine brezposelnih. Za obdobje do leta 2022 so za izvedbo programa namenili dobrih 16 milijonov evrov, od tega 12,9 milijona evrov evropskih sredstev.

Sedaj bo zavod objavil dve javni povabili. Prvo bo namenjeno vključevanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva. V času v praktičnega usposabljanja se bo delodajalcu povrnil strošek za izvedbo projektne aktivnosti v višini 560 evrov na mesec na posamezno vključeno osebo.

Drugo pa bo namenjeno spodbujanju šest- ali 12-mesečnega subvencioniranega zaposlovanja v zaposlitvenih centrih, socialnih ali invalidskih podjetij ali pri vseh ostalih upravičenih delodajalcih. Višina subvencije za šestmesečno zaposlitev znaša 4000 evrov, za 12-mesečno zaposlitev pa 8000 evrov.

Učne delavnice so namenjene vključevanju ranljivih skupin v socialna podjetja (informiranje, motiviranje in podpora pri vključevanju v zaposlitev ali pri vključevanju v delovna usposabljanja za osebe iz posameznih ranljivih skupin) in razvoju dejavnosti in zaposlovanju v obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije.

Nazaj